Zgłoszenia na Konursy

5.10.2019 r. Ocena Pracy Wyżłów według regulaminu Field Trials

Zbiórka uczestników odbędzie się w Niepołomicach, Wiata Leśnictwo Sitowiec, Wola Batorska 350,

32-007 Zabierzów Bocheński. Współrzędne N50°02’12.4″ E 20°16’28.1″

INFORMACJE:

Skład Komisji Sędziowskiej: Zofia Karolczyk, Sylwester Tułodziecki, Dariusz Spisak, Tomasz Wykner.

Właściciel psa powinien posiadać:

  • aktualne świadectwo szczepień psa przeciw wściekliźnie,
  • ważną legitymację Związku Kynologicznego w Polsce, a myśliwy dodatkowo ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.

Obowiązuje limit zgłoszeń: wyżły kontynentalne 30 psów, wyżły z wysp brytyjskich 20 psów.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.

OPŁATY

  • Członkowie PZŁ – 20 zł od każdego psa
  • Pozostali uczestnicy – 100 zł od każdego psa

Wpłaty należy kierować na konto ZO PZŁ w Krakowie ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków

Nr Konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 PeKaO S.A.

PROGRAM

7.30 – Otwarcie Field Trialsów

8.00 – Ocena pracy psów w łowisku

15.00 – Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród

Zakończenie Field Trialsów

6.10.2019 r. Test Hodowlany – Próby Pracy Polowej dla Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras

Zbiórka uczestników odbędzie się w Niepołomicach, Wiata Leśnictwo Sitowiec, Wola Batorska 350,

32-007 Zabierzów Bocheński. Współrzędne N50°02’12.4″ E 20°16’28.1″

INFORMACJE

Skład Komisji Sędziowskiej: Zofia Karolczyk, Sylwester Tułodziecki, Dariusz Spisak, Tomasz Wykner.

Próby pracy polowej psów myśliwskich mają na celu sprawdzenie cech wrodzonych psa.

Uczestniczyć w nich mogą psy w wieku od 9 do 24 miesięcy.

Właściciel psa powinien posiadać :

  • aktualne świadectwo szczepień psa przeciw wściekliźnie,
  • ważną legitymację Związku Kynologicznego w Polsce, a myśliwy dodatkowo ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 września 2019 r.

OPŁATY

  • Członkowie PZŁ – 20 zł od każdego psa
  • Pozostali uczestnicy – 100 zł od każdego psa

Wpłaty należy kierować na konto ZO PZŁ w Krakowie ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków

Nr Konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 PeKaO S.A.

PROGRAM

8.00 – Przegląd weterynaryjny

8.30 – Otwarcie Polskiego Związku Łowieckiego

9.00 – Ocena pracy psów w łowisku

15.00 – Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród

Zakończenie Prób Pracy Polowej

Rodaj imprezy:
Klasa dot. Konkursów / Field Trialsów:
Rasa*:
Grupa*:
Maść:
Nazwa i przydomek*:
Data urodzenia* (RRRR-MM-DD):
Płeć*:
Nr rodowodu PKR (dopuszczalne "PKR w przygotowaniu" dla psów do 18 mies. życia):
Tatuaż lub chip:
Ojciec*:
Matka*:
Hodowca*:
Właściciel*:
Ulica, numer domu/mieszkania*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość/poczta*:
Telefon*:
e-mail*:
Prześlij rodowód/metrykę w pliku PDF (max. 2MB)*:
Kopia dowodu opłaty za konkurs/próby polowe (max. 2MB)*:
Jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego*:
Uwagi: