Zgłoszenia na Konursy

Limity zgłoszeń zostały wyczerpane.

 

03.10.2020 r. – Regionalna Ocena Pracy Wyżłów w konkurencjach polnych
Zbiórka uczestników odbędzie się w Niepołomicach, Wiata Leśnictwo Sitowiec, Wola Batorska 350,
32-007 Zabierzów Bocheński. Współrzędne N50°02’12.4″ E 20°16’28.1″
INFORMACJE:
Skład Komisji Sędziowskiej: Marian Paweł Bocianowski, Krzysztof Fryc, Zofia Karolczyk, Sylwester Tułodziecki, Tomasz Wykner.
Właściciel psa powinien posiadać:
• aktualne świadectwo szczepień psa przeciw wściekliźnie,
• ważną legitymację Związku Kynologicznego w Polsce, a myśliwy dodatkowo ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.
Obowiązuje limit zgłoszeń: 12 psów.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 września 2020r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
OPŁATY
• Członkowie PZŁ – 100 zł od każdego psa
• Pozostali uczestnicy – 150 zł od każdego psa
Wpłaty należy kierować na konto ZO PZŁ w Krakowie ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków
Nr Konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 PeKaO S.A.
Tytułem: Ocena Pracy w Polu Wyżłów + imię i przydomek psa
PROGRAM
7:00 – Przegląd weterynaryjny
7.30 – Otwarcie Konkursu
8.00 – Ocena pracy psów w łowisku
15.00 – Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród
Zakończenie Konkursu

04.10.2020 r. Test Hodowlany – Próby Pracy Polowej dla Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras
Zbiórka uczestników odbędzie się w Niepołomicach, Wiata Leśnictwo Sitowiec, Wola Batorska 350,
32-007 Zabierzów Bocheński. Współrzędne N50°02’12.4″ E 20°16’28.1″
INFORMACJE
Skład Komisji Sędziowskiej: Marian Paweł Bocianowski, Krzysztof Fryc, Zofia Karolczyk, Sylwester Tułodziecki, Tomasz Wykner.
Próby pracy polowej psów myśliwskich mają na celu sprawdzenie cech wrodzonych psa.
Uczestniczyć w nich mogą psy w wieku od 9 do 24 miesięcy.
Właściciel psa powinien posiadać :
• aktualne świadectwo szczepień psa przeciw wściekliźnie,
• ważną legitymację Związku Kynologicznego w Polsce, a myśliwy dodatkowo ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.
Obowiązuje limit zgłoszeń: 25 psów – wyżły, małe rasy bez limitu.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 września 2020 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
OPŁATY
• Członkowie PZŁ – 10 zł od każdego psa
• Pozostali uczestnicy – 100 zł od każdego psa
Wpłaty należy kierować na konto ZO PZŁ w Krakowie ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków
Nr Konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 PeKaO S.A.
Tytułem: Testy hodowlane + imię i przydomek psa

PROGRAM
8.00 – Przegląd weterynaryjny
8.30 – Otwarcie Polskiego Związku Łowieckiego
9.00 – Ocena pracy psów w łowisku
15.00 – Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród
Zakończenie Prób Pracy Polowej

Rodaj imprezy:
Rasa*:
Grupa*:
Maść:
Nazwa i przydomek*:
Data urodzenia* (RRRR-MM-DD):
Płeć*:
Nr rodowodu PKR (dopuszczalne "PKR w przygotowaniu" dla psów do 18 mies. życia):
Tatuaż lub chip:
Ojciec*:
Matka*:
Hodowca*:
Właściciel*:
Ulica, numer domu/mieszkania*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość/poczta*:
Telefon*:
e-mail*:
Prześlij rodowód/metrykę w pliku PDF (max. 2MB)*:
Kopia dowodu opłaty za konkurs/próby polowe (max. 2MB)*:
Jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego*:
Uwagi: