Wystąpienie Choroby Aujeszky’ego u psów myśliwskich

WAŻNE!

Wystąpienie Choroby Aujeszky’ego u psów myśliwskich

Pod koniec listopada bieżącego roku, zanotowano na terenie województwa małopolskiego dwa przypadki zakażenia i zgonu psów myśliwskich po polowaniu (łajka i gończy polski). Przyczyną śmierci psów była choroba Aujeszky’ego. Wstępne rozpoznanie zostało potwierdzone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny PIWet PIB Puławy.

Choroba Aujeszky’ego (pseudorabies, wścieklizna rzekoma) jest schorzeniem tła wirusowego. Na zakażenie wrażliwe są różne gatunki ssaków. Świnie i dziki stanowią naturalny rezerwuar wirusa, a zakażenia często przebiegają subklinicznie. Brak jest danych na temat odsetka występowania tego schorzenia u dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka.

Do zakażenia dochodzi w następstwie zjedzenia surowego mięsa, kontaktu z krwią, śliną lub pokąsania chorego zwierzęcia.

U psów choroba przebiega nadzwyczaj ostro, a czas rozwoju objawów do zgonu rzadko przekracza 48 h. Objawy to: apatia, senność, niekiedy wymioty lub duszność. Najbardziej charakterystycznym objawem jest świąd zwłaszcza okolicy głowy prowadzący do rozległych samouszkodzeń. Chorobie towarzyszą: zmiany w źrenicach, ślinienie, nietypowa wokalizacja, niekiedy agresja przechodząca w drgawki, porażenia, niedowłady. Śmierć następuje w wyniku obrzęku płuc i niewydolności krążeniowo – oddechowej.

Schorzenie jest nieuleczalne. Brak swoistej profilaktyki (szczepionki). Jedynym sposobem zabezpieczenia psa jest ograniczanie jego kontaktu z potencjalnie zakażonym dzikiem. Nie istnieją przyżyciowe testy diagnostyczne dla psów.

Ostateczne rozpoznanie w opisywanych przypadkach zostało postawione dzięki współpracy Lasów Państwowych i Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie

Lek. wet. Anna Piróg Komorowska

Wg. Craig E. Greene „Choroby zakaźne psów i kotów”

 

Na zdj. potwierdzony badaniem przypadek choroby Aujeszky’ego.