Terminarz imprez krakowskich

 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, że Komisja Strzelectwa Myśliwskiego ORŁ
w Krakowieustaliła niżej wymienione terminy zawodów w strzelaniach myśliwskich
okręgu krakowskiego na rok 2017 na strzelnicy Pasternik:
 
Zawody Parcour I runda - 11.03.2017,
Zawody Parcour II runda - 07.05.2017,
Mistrzostwa Okręgu Krakowskiego 6-bój - 11.06.2017,
Puchar Prezesa ORŁ 6-bój - 20.08.2017,
Piknik Komisji Strzelectwa Myśliwskiego przy ORŁ w Krakowie - 02.09.2017,
Zawody Parcour III runda – finał. UWAGA!!! Zmiana terminu z 09.09.2017 na 08.10.2017!!!
 
Serdecznie zapraszamy koła łowieckie oraz myśliwych członków kół łowieckich oraz
niestowarzyszonych w kołach łowieckich do udziału w zawodach.
 
Zasady  zawodów w strzelaniach myśliwskich Parcour- Liga Kół Okręgu Krakowskiego.
Zawody odbywają się na zasadzie ligi strzeleckiej. Każde Koło z Okręgu Krakowskiego zgłasza  myśliwych: drużyny 3-osobowe jak również zawodników indywidualnych. 

Drużyna startująca w poszczególnych rundach może wymienić jednego zawodnika w danej rundzie.
Klasyfikacja: drużynowa Okręgu Krakowskiego, indywidualna Okręgu Krakowskiego, Diany Okręgu Krakowskiego, indywidualna open.

Udział w zawodach poszczególnych Kół jest obligatoryjny. W klasyfikacji zespołowej Koła Łowieckie Okręgu Krakowskiego mogą reprezentować wyłącznie członkowie macierzyści.

Członkowie niemacierzyści mogą brać udział i będą klasyfikowani w klasie indywidualnej zaś zawodnicy z innych Okręgów w klasie open.

Wpisowe na każde zawody parcours wynosi 120,00 zł od zawodnika, płatne na tydzień przed rozpoczęciem zawodów na rachunek bankowy ZO PZŁ Kraków:

Bank PeKaO S.A.nr konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201.

Opłata zawiera udział w zawodach,  posiłki (kawa, herbata, śniadanie, obiad) dyplomy i nagrody:
 w poszczególnych rundach dla wszystkich klasyfikacji;
-puchary do 3 miejsca,
-dyplomy do VI miejsca,

finał;
-puchary do 3 miejsca,
-dyplomy do 10 miejsca ,
-nagrody rzeczowe do 6 miejsca ,
-dla indywidualnych - polowanie na kaczki - OHZ Zator,
-dla drużyn - polowanie na bażanty - OHZ Zator.

Zawody Parcour odbywać się będą na czterech polach. Na każdym z pól jest po 5 stanowisk na których strzela się po 5 rzutków łącznie 25 na polu. Maksymalna  ilość punktów do uzyskania to 100 pkt. Każdy rzutek liczony jest za 1 pkt. Na każdym stanowisku jest napisana kolejność strzelania. Wyniki drużyny stanowią sumę punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników zaś  wyniki z poszczególnych rund będą sumowane do klasyfikacji końcowej.

Zawody w pełnym sześcioboju myśliwskim odbywają się zgodnie z regulaminem ZG PZŁ Warszawa.

Osoba do kontaktu w sprawach zawodów: Przewodniczący Komisji Strzeleckiej przy ORŁ w Krakowie Kolega Grzegorz Sadowski tel. 791-639-390.