Ekologia

Prace wykonane przez krakowskie koła łowieckie w zakresie poprawy warunków bytowania zwierzyny w roku 2010:

  1. Zakładanie remiz śródpolnych na powierzchni 1,93 ha
  2. Zadrzewienia - zasadzono 1 840 szt. sadzonek drzew i krzewów
  3. Zalesiania - zasadzono 18 300 szt. sadzonek drzew, na pow. 3,43 ha

Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej w Krakowie

Adres: 30-427 Kraków, ul. Żywiecka 12