Edukacja i badania - aktualności

Myślistwo jest pasją, która wymaga od każdego nemroda dużego zaangażowania nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej. Każdy myśliwy za punkt honoru winien stawiać sobie stałe podnoszenie swojej wiedzy tretycznej oraz praktycznych umiejętności łowieckich.

Wiedza "kunszt myśliwski” obejmuje: znajomość prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym gospodarowania zwierzyną, umiejętność rozpoznawania zwierząt łownych i chronionych oraz znajomość ich biologii, metody ochrony zwierząt i środowiska ich bytowania, sokolnictwo, kynologię myśliwską, gwarę myśliwską, tradycje łowieckie, prawo łowieckie, strzelectwo myśliwskie, metody i techniki polowania, choróby zwierzyny i choroby odzwierzęce, bibliografię myśliwska, trofeistykę, kolekcjonerstwo, wystawiennictwo łowieckie, postępowanie ze zwierzyną pozyskaną, a także kuchnię myśliwską i wiele innych zagadnień. Należy podkreślić, że Statut Polskiego Związku Łowieckiego w § 12 ust. 1 i 2 nakłada na myśliwych obowiązek stałego podnoszenie wiedzy łowieckiej i doskonalenie umiejętność strzeleckich.

(Tekst - JM)

PZŁ organizuje kursy dla: kandydatów na myśliwych, selekcjonerów, kynologiczne, sokolnicze, instruktorów strzelectwa, lektorów PZŁ, szacowana szkód, członków zarządu i komisji rewizyjnych kół. Szczegółowe informacje i terminy kursów organizowanych przez ZO Kraków oraz terminy egzaminów znajdują się w Aktualnościach.

  • Strona 1 z 11
  • >
  • >>