Strzelnica

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, że od momentu swego powołania prowadzi intensywne działania zmierzające do rozstrzygnięcia wieloletniego problemu braku okręgowej strzelnicy myśliwskiej.
W chwili obecnej dwie możliwe lokalizacje znajdują się na wysokim poziomie zaawansowania rozmów z właścicielami terenu. Na decyzję o wyborze lokalizacji mają wpływ:

  • Forma objęcia terenu pod strzelnicę (dzierżawa, przekazanie w użytkowanie).
  • Przeznaczenie terenu i najbliższej okolicy (plany zagospodarowania przestrzennego)istotne dla uniknięcia potencjalnych konfliktów z mieszkańcami (również zasiedlających okolicę w przyszłości).
  • Warunki prawne i środowiskowe, których spełnienie jest niezbędne do powstania i uruchomienia strzelnicy.

W przypadku obu lokalizacji właściciele/zarządcy gruntów wyrazili wolę ich przekazania/wydzierżawienia przez Okręg Krakowski PZŁ. Ogłoszenie ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji, jak również kroki formalno-prawne nastąpią w miesiącu wrześniu.

 
Na zdjęciach fragmenty terenu jednej z lokalizacji strzelnicy:

Strzelnica Pasternik, link do strony: http://www.strzelnicapasternik.pl