Składki

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, że składka członkowska na rok 2019 zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 roku pozostaje bez zmian i wynosi 320 złotych.

Natomiast zwiększeniu o 6 złotych uległa kwota składki ubezpieczenia. Uwarunkowane jest to faktem zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisku, tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy, gdzie gwarantowana kwota odpowiedzialności ustalona została na 10 tys. złotych.

Zatem, łączna kwota składki członkowskiej na rok 2019 wynosi 363,00 złote, a składki ulgowej 203,00 złote. Tym samym, nie uległa zmianie także kwota wpisowego do PZŁ i wynosi ona zgodnie z § 181 ust. 6 Statutu PZŁ równowartość trzykrotnej składki członkowskiej za dany rok.

Zarząd Okręgowy PZŁ

w Krakowie