Składki

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r.

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie S 82 ust. 3 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku postanawia, co następuje:

  1. Wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2021 ustalić następująco:
    1. składka normalna — 360 zł plus ubezpieczenie 43 zł — razem 403 zł,
    2. składka ulgowa, o której mowa w S 124 ust. 2 Statutu PZŁ — 180 zł plus ubezpieczenie 43 zł — razem 223 zł (przysługująca młodzieży uczącej się do dnia 25-go roku życia oraz osobom, które ukończyły 70-ty rok życia).
    3. składka ulgowa, o której mowa w S 124 ust. 3 Statutu PZŁ — 90 zł plus ubezpieczenie 43 zł — razem 133 zł (przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80-ty rok życia).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZO PZŁ Kraków, Nr Konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 – PeKaO S.A.