Prawo Łowieckie

Postępujące zmiany cywilizacyjne, przemiany ustrojowe, zmiana systemu gospodarczego i wprowadzenie swobodnego obrotu doprowadziły do wzrostu świadomości prawnej obywateli w całym państwie. Ewidentnym tego przykładem jest rozszerzenie zakresu spraw, w których obywatele dochodzą swoich praw przed sądami powszechnymi. Przemiany te nie mogły też ominąć i nie ominęły środowiska łowieckiego, w którym odbywa się zarówno obrót prawny jak i gospodarczy.

Konieczność rozstrzygania spraw w kołach łowieckich zgodnie z przepisami prawa jest konsekwencją realizacji uprawnień przez myśliwych i zarządy kół łowieckich. Koła łowieckie borykają się z różnymi sprawami wewnątrzorganizacyjnymi, wymagającymi podejmowania trudnych nierzadko decyzji w formie uchwał, które muszą być zgodne z obowiązującym prawem (Prawem łowieckim, Statutem PZŁ oraz innymi przepisami). Zdarza się jednak i tak, że niektóre uchwały nie spełniają tych wymogów.

Dotychczasowe doświadczenia Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie pokazują, że w sferze prawniczej działalności zarządów kół łowieckich niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do znacznej poprawy zarówno treści samych uchwał jak i ich uzasadnień. Służyć temu będą przeprowadzone dla zarządów kół łowieckich cykliczne szkolenia, których celem będzie przygotowanie członków zarządów kół łowieckich do opracowania uchwał odpowiadających wymogom obowiązujących przepisów prawa. Niewątpliwie pozwoli to na unifikację uchwał, a także ułatwi prowadzenie nadzoru instancyjnego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie nad uchwałami podejmowanymi przez koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego zamierza prowadzić takie szkolenia w celu ułatwienia pracy zarządom kół łowieckich. Terminy szkoleń podane zostaną w komunikatach ZO.