Polowanie na ptactwo wodne

Lp.

Data

Miejsce polowania

Wolne miejsca na 14/09/2018 r.

1

08.09.2018

Przyręb

brak

2

09.09.2018

Spytkowice

brak

3

15.09.2018

Przyręb

19

4

16.09.2018

Spytkowice

6

5

22.09.2018

Przyręb

13

6

23.09.2018

Spytkowice

6

7

29.09.2018

Przyręb

15

136 Comments