Organizacja PZŁ:

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą myśliwych.

PZŁ działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. “Prawo łowieckie” i statutu uchwalonego w 2005 r. przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Polski Związek Łowiecki zrzesza ponad 100 tys. myśliwych w 2503 kołach prowadzących gospodarkę łowiecką w 4766 obwodach.

Nadzór nad PZŁ sprawuje Minister Środowiska, on też powołuje i odwołuje Łowczego Krajowego
oraz zatwierdza kandydatów na członków Zarządu Głównego.
Najwyższą władzą PZŁ jest Krajowy Zjazd Delegatów, który wyznacza główne kierunki działania
Zrzeszenia i zasady realizacji zadań.
Władzą Związku jest Naczelna Rada Łowiecka, której członkowie wybierani są przez Okręgowe Zjazdy
Delgatów.

Organem prasowym PZŁ jest miesięcznik “Łowiec Polski” ukazujący się od 1899 r. Polski Związek Łowiecki prowadzi Stację Badawczą w Czempiniu. Zajmuje się ona między innymi: badaniami nad zwierzyną, w tym monitorownaniem zwierzyny na terenie Polski, szkoleniem myśliwych, prowadzeniem hodowli wolierowej kuropatwy i królika z przeznaczeniem do zasiedlania, prowadzeniem Ośrodka Hodowli Sokoła Wędrownego oraz Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych i prowadzeniem Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Struktura PZŁOrganizacja PZŁAkty prawne dotyczące łowiectwa

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów, oraz członek Naczelnej Rady Łowieckiej z Okręgu
Krakowskiego PZŁ – zostaną wybrani dn. 08.09.2018 r. podczas Okręgowego Zjazdu Delegatów. Nowa
Naczelna Rada Łowiecka będzie miała za zadanie stworzyć nowy statut Związku, który zaakceptować
musi Minister Środowiska a uchwalić Krajowy Zjazd Delegatów.

Zarząd Okręgowy:

 

 • Łukasz Strzelewicz (przewodniczący zarządu, łowczy okręgowy)

członkowie:

 • Tomasz Bartko
 • Piotr Dopieralski
 • Andrzej Brzychczy

Komisja Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej:

 

 • Kowalcze Bogdan (przewodniczący)
 • Skokoń Grzegorz (sekretarz)
 • Dziura-Bartkiewicz Jan
 • Galas Jerzy
 • Krzemień Marek P.
 • Kubis Marek
 • Luzar Aleksander
 • Płatek Renata
 • Płatek Roman
 • Strzelewicz Łukasz
 • Wójcik Janusz
 • Zyśk Bartłomiej

Rada programowa MCKŁ (Małopolskie Centrum Kultury Łowieckiej):

 

 • Dziatkowiak Antoni Jan
 • Fedyk Joanna
 • Kowalcze Bogdan
 • Krzemień Marek Piotr
 • Kubis Marek

Komisja Kynologiczna:

 

 • Cichy Marcin (przewodniczący)
 • Dobrzyńska – Lankosz Ewa
 • Hankus Wojciech
 • Karolczyk Zofia
 • Kozłowska Anna
 • Morawiec Tomasz
 • Sadowski Tadeusz
 • Surma Henryk
 • Tulej Agnieszka
 • Wajdzik Marek
 • Wimmer Wojciech

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Krakowie:

 

 • Smolski Waldemar (przewodniczący)
 • Kowalcze Bogdan (sekretarz)
 • Barbasz Roman
 • Kubicz Janusz
 • Ozimiński Mieczysław
 • Patoła Andrzej
 • Sawicki Krzysztof

Komisja Strzelectwa Myśliwskiego:

 

 • Jurkowski Piotr – przewodniczący
 • Helbin Bartłomiej
 • Kopczyński Janusz
 • Pawłowski Maciej
 • Rachwalik Barbara

Zespół ds. Kontroli Kół Łowieckich:

 

 • Knap Robert (przewodniczący)
 • Boduch Tomasz
 • Cichy Marcin
 • Karbowniczek Tomasz
 • Kuś Jan
 • Rachwalik Piotr