Organizacja PZŁ:

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą myśliwych.

PZŁ działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. “Prawo łowieckie” i statutu uchwalonego w 2005 r. przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Polski Związek Łowiecki zrzesza ponad 100 tys. myśliwych w 2503 kołach prowadzących gospodarkę łowiecką w 4766 obwodach.

Nadzór nad PZŁ sprawuje Minister Środowiska, on też powołuje i odwołuje Łowczego Krajowego
oraz zatwierdza kandydatów na członków Zarządu Głównego.
Najwyższą władzą PZŁ jest Krajowy Zjazd Delegatów, który wyznacza główne kierunki działania
Zrzeszenia i zasady realizacji zadań.
Władzą Związku jest Naczelna Rada Łowiecka, której członkowie wybierani są przez Okręgowe Zjazdy
Delgatów.

Organem prasowym PZŁ jest miesięcznik “Łowiec Polski” ukazujący się od 1899 r. Polski Związek Łowiecki prowadzi Stację Badawczą w Czempiniu. Zajmuje się ona między innymi: badaniami nad zwierzyną, w tym monitorownaniem zwierzyny na terenie Polski, szkoleniem myśliwych, prowadzeniem hodowli wolierowej kuropatwy i królika z przeznaczeniem do zasiedlania, prowadzeniem Ośrodka Hodowli Sokoła Wędrownego oraz Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych i prowadzeniem Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Struktura PZŁOrganizacja PZŁAkty prawne dotyczące łowiectwa

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów, oraz członek Naczelnej Rady Łowieckiej z Okręgu
Krakowskiego PZŁ – zostaną wybrani dn. 08.09.2018 r. podczas Okręgowego Zjazdu Delegatów. Nowa
Naczelna Rada Łowiecka będzie miała za zadanie stworzyć nowy statut Związku, który zaakceptować
musi Minister Środowiska a uchwalić Krajowy Zjazd Delegatów.

Zarząd Okręgowy:

 

 • Łukasz Strzelewicz (przewodniczący zarządu, łowczy okręgowy)

członkowie:

 • Tomasz Bartko
 • Piotr Madej
 • Marek Wajdzik

Komisja Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej:

 

 • Błyszczuk Jerzy (przewodniczący)
 • Dziura-Bartkiewicz Jan
 • Fedyk Joanna
 • Kubis Marek
 • Mikołajczyk Jerzy
 • Plewiński Wojciech
 • Płatek Roman
 • Płatek Renata
 • Popiela Tadeusz
 • Skokoń Grzegorz
 • Węgrzyn Leszek
 • Ziębiński Władysław
 • Zwinczak Hubert

Komisja Hodowlana:

 

 • Wajdzik Marek (przewodniczący)
 • Bonczar Zbigniew
 • Buśko Sławomir
 • Chmiel Jerzy
 • Dyktyński Jan
 • Karbowniczek Tomasz
 • Karczmarska Hanna
 • Suder Stanisław
 • Tomek Andrzej
 • Węgrzyn Leszek

Komisja Kynologiczna:

 

 • Cichy Marcin (przewodniczący)
 • Dobrzyńska-Lankosz Ewa
 • Karolczyk Zofia
 • Kozłowska Anna
 • Morawiec Tomasz
 • Słomski Jerzy
 • Stomal Teresa
 • Surma Henryk
 • Tulej Agnieszka
 • Wajdzik Marek
 • Węgrzyn Bronisław
 • Węgrzyn Paweł
 • Wimmer Wojciech

Komisja Promocji Łowiectwa i Kontaktów z Mediami:

 

 • Szpetkowski Krzysztof (przewodniczący)
 • Bajka Zbigniew
 • Barbasz Roman
 • Fitzermann Jerzy
 • Fedyk Joanna
 • Gorczyca Jan
 • Hankus Wojciech
 • Jackowska Magdalena
 • Kotońska Bożena
 • Patoła Andrzej
 • Siemczonek Tadeusz

Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzałów:

 

 • Rojkowski Stanisław (przewodniczący)
 • Banaszewski Zbigniew
 • Battek Andrzej
 • Białek Stanisław
 • Bisping Adam Benedykt
 • Brzychczy Andrzej
 • Chmiel Jerzy
 • Cieślik Krzysztof
 • Furczoń Marian
 • Gąsienica Stanisław
 • Kubicz Janusz
 • Patoła Andrzej
 • Ptak Jan
 • Suder Stanisław
 • Wajdzik Marek

Komisja Wyceny Trofeów:

 

 • Wajdzik Marek (przewodniczący)
 • Banaszewski Zbigniew
 • Błyszczuk Jerzy
 • Gąsienica Stanisław
 • Włosiński Wojciech
 • Ziębiński Władysław

Komisja Ochrony Łowisk i Zwierzyny:

 

 • Ocetkiewicz Tomasz (przewodniczący)
 • Bogdali Bogdan
 • Cichy Marcin
 • Dziatkowiec Stanisław
 • Helak-Świechowska Aneta
 • Jackowska Magdalena
 • Osuch Wiktor
 • Rachwalik Piotr

Komisja Odznaczeń Łowieckich:

 

 • Szymański Andrzej (przewodniczący)
 • Battek Andrzej
 • Błyszczuk Jerzy
 • Smolski Waldemar

Komisja Sokolnicza:

 

 • Bonczar Zbigniew (przewodniczący)
 • Bonczar Marcin
 • Fedyk Joanna
 • Galos Zbigniew
 • Helak-Świechowska Aneta
 • Kotońska Bożena
 • Szostak-Kędzierski Adam

Komisja Strzelectwa Myśliwskiego:

 

 • Maciejczyk Marek (przewodniczący)
 • Klein Michał
 • Koptyra Jerzy
 • Kula Wojciech
 • Sadowski Grzegorz

Zespół ds. Mediacji w Kołach Łowieckich:

 

 • Duda Aleksander (przewodniczący)
 • Barbasz Roman
 • Gądek Andrzej
 • Gorczyca Jan
 • Knap Robert
 • Zieliński Ryszard

Zespół ds. Kategoryzacji i Dzierżawy Obwodów Łowieckich:

 

 • Ostrowski Piotr (przewodniczący)
 • Cichy Marcin