Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zator

Ośrodek Hodowli Zwierzyny PZŁ w Zatorze zaprasza na polowania na ptactwo wodne w 2019r.

Szczegóły w pliku – LINK:

polowania na ptactwo wodne – 2019-OHZ Zator

Identyfikacja ptaków – prezentacja

Identyfikacja ptaków – broszura

Kierownik OHZ – kontakt tel. 507 345 792

Brawo Policja! Brawo my!

W Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze zeszły rok nie należał do najłatwiejszych. Protesty, nękanie myśliwych i w końcu bezpodstawne pomówienia o zabicie ptaka chronionego zmusiły Zarząd Okręgowy i kierownictwo OHZ do intensywnych działań po sezonie na kaczki, działań których celem było poprawienie sytuacji finansowej ośrodka. Niewielkim bowiem zainteresowaniem myśliwych cieszyły się polowania, na których w każdej chwili mogli się pojawić ich przeciwnicy. 

            W tym roku organizacja polowań w Zatorze uległa zmianom. Nawiązano ścisłą współpracę z Kierownictwem Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze wchodzącego w skład Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, na terenie którego działa OHZ. Zreorganizowano straż łowiecką, zmianom uległy terminy i sposób polowań. Natomiast nad prawidłowością ich wykonywania dyskutowano z różnymi podmiotami i instytucjami m. in. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która dostarczyła materiały edukacyjne dla OHZ.

            17 sierpnia rano rozpoczęło się pierwsze polowanie w Zatorze. Początek – jak zwykle –odprawa, rozprowadzenie na stanowiska na groblach. Tu pewna nowość – stanowiska                  w obawie przed intruzami, pilnowane były przez oznaczonych strażników łowieckich OHZ              i sympatyków łowiectwa. Samochodami nadjechali też przeciwnicy polowań lecz w obawie przed zarzutem bezprawnego wstępu na teren rybackiego obrębu hodowlanego (art. 13 ust. 2 w związku z art. 27a ust. 1 pkt 5 ustawy o rybactwie śródlądowym) – nie przechodzili oni linii tablic „uwaga polowanie”. To sukces w porównaniu do ubiegłego roku, sukces i zasługa dobrych ustaleń z gospodarzem rybackim – RZD w Zatorze. Strażnicy OHZ prowadzili też obserwację przestrzeni nad stawami na wypadek użycia dronów – przypadki takie miały być natychmiast zgłaszane Policji. Wszystko to nie spodobało się oponentom polowania. Postanowili oni spróbować metody „na pijanego myśliwego”. Jedna z uczestniczek zgromadzenia przeciwników myśliwych zgłosiła telefonicznie Policji podejrzenie, iż osoba            z obsługi polowania znajduje się pod wpływem alkoholu. Pojawił się policyjny radiowóz                  z jednostki w Zatorze i wskazany mężczyzna poddany została badaniu alkomatem. Był on oczywiście trzeźwy, ale na tym interwencja funkcjonariuszy się nie zakończyła. Zwrócili się oni do rozemocjonowanych przeciwników polowań i osobie zgłaszającej „pijanego myśliwego” postawili zarzut bezpodstawnego wezwania policji. Osoba ta została ukarana mandatem, którego nie przyjęła – tak więc sprawa trafi do sądu.

Dzisiejsze wydarzenia w OHZ w Zatorze podajemy jako przykład przywracania normalności w relacjach społecznych, a nawet przywracania równouprawnienia w tym wypadku pomówionym myśliwym i organizatorom. Jest szansa, że sądowy finał sprawy ostudzi zapędy do uciążliwego nękania polujących zgodnie z prawem myśliwych.

Dla porządku warto wskazać wszystkim, którzy w sposób bezpodstawny wzywają Policję, że popełniają wykroczenie z art. Art. 66. § 1. KW – „Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych”.

Łowczy Okręgowy

Łukasz Strzelewicz