OHZ Zator. Kto sieje wiatr… czyli o konsekwencjach.

Po blokadzie niedzielnego (09 września) polowania na ptactwo w Zatorze – Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie podjął następujące działania:

  1. Trwa wyliczanie strat finansowych, również tych związanych z utratą zaufania jako organizatora polowań wobec podmiotów wykupujących je w przeciągu całego sezonu. Niektóre z tych podmiotów współpracują z OHZ od lat więc zdecydowana reakcja Zarządu świadczyć ma o wiarygodności w relacjach partnerskich. Suma poniesionych strat służyć będzie jako podstawa do roszczeń sądowych wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie. Poza wskazaną odpowiedzialnością cywilną analizowana jest również odpowiedzialność karno-prawna osób zakłócających polowania.
  2. We wtorek i środę sytuacja podczas polowań konsultowana była z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Konsultacje dotyczyły zagrożeń związanych z bezpieczeństwem zdrowia i życia na prawidłowo organizowanych polowaniach.
  3. O incydentach z 01 i 09 września skierowane zostały zawiadomienia do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka zgodnie z ustaleniem, jakie zapadło podczas spotkania Ministra i Pani Wiceminister Małgorzaty Golińskiej, Łowczego Krajowego i Łowczych Okręgowych w siedzibie ministerstwa 25 lipca w Warszawie. Informacje takie mają stanowić argumenty uzasadniające zmiany obowiązujących przepisów m.in. dotyczących zakłócania polowań. Kolejne zawiadomienie Zarząd w Krakowie skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Minister Ardanowski wystąpił o zgłaszanie takich incydentów w związku ze zbliżającym się sezonem polowań zbiorowych, w niektórych okolicznościach będących jedynym skutecznym sposobem redukcji populacji dzików w kontekście zapobiegania i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń.
  4. W czwartek 13 września przedstawiciele Zarządu Okręgowego Łukasz Strzelewicz, mec. Piotr Madej oraz Kierownik OHZ Michał Gołda spotkali się w Zatorze z Dyrektorem Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze dr inż. Jerzym Adamkiem. Tematem spotkania była sprawa możliwości wykonywania polowań na terenie gospodarstwa, a także bezpieczeństwo polujących i sprzeciwiających się polowaniom wobec wydanej przeciwnikom polowań przez Dyrektora Adamka zgody na wchodzenie i wjazd na groble. Uzyskano obietnicę weryfikacji zgody dla tych osób w zakresie wyłączenia z zezwolenia oznakowanego terenu polowania w czasie jego trwania.

Darz Bór

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie