Odznaczenia i medale

Geneza odznak i medali łowieckich

Ordery, medale, odznaczenia i odznaki od dawna towarzyszyły braci myśliwskiej – rycerzom z pod znaku Świętego Huberta i Świętego Eustachego – patronów myśliwych.

Również w Polsce, ostatni panujący Piast Śląski, Książe Brzegu, Legnicy i Wołowa Jerzy IV Wilhelm (ur.1660 r., zm.1675 r.) na pamiątkę swego wstąpienia na tron w 1672 r. w Brzegu ustanowił Order Złotego Jelenia i nadał go gronu swych towarzyszy polowań.

Powstające na przełomie wieku XIX i XX – Towarzystwa Myśliwskie na terenach polskich będących pod zaborami, ustanawiały dla swoich członków odznaki, które wg.statutu każdy członek obowiązany był nosić podczas polowań.

Pierwszą taką odznaką jest ustanowiona w 1877 r. odznaka Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie, była nią szpilka srebrna z emblematem dwóch strzelb skrzyżowanych i torby łowieckiej, a na niej monogram T.Ł. (Towarzystwo Łowieckie) .

Towarzystwo to, wydało kolejną odznakę w 1897 r. a po przekształceniu się w 1920 r. w Małopolskie Towarzystwo Łowieckie kolejne z tzw. „kozicą”.

Również, następne powstające Towarzystwa myśliwych na terenach Polski południowej pozostawiały trwały ślad swego istnienia, że wspomnę Towarzystwo myśliwych w Stanisławowie, Towarzystwo myśliwskie im. św. Huberta we Lwowie, Towarzystwo Łowieckie Zachodnio-Małopolskie w Krakowie, Polskie Towarzystwo Łowieckie w Złoczowie, Towarzystwo Myśliwych „Dunajec” w Nowym Targu czy Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta w Krakowie powstałe w 1920 r.

W 1929 roku Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich ustanowił „Medale Za Zasługi Łowieckie” przyznawane w trzech stopniach : złotym, srebrnym i brązowym.

Równocześnie ustanowiono „Żeton” złoty w postaci złomu, obecnie nosi to najwyższe przyznawane odznaczenie łowieckie nazwę „Złom”.

W 1993 r. Polski Związek łowiecki ustanowił, „Medal Św. Huberta” ,który jest przyznawany za wybitne osiągnięcia na polu kultury łowieckiej co pięć lat.

Od 1937 roku Polski Związek Łowiecki posiada organizacyjne odznaki, które na przestrzeni blisko 80 lat zmieniały swój wzór, aby od roku 1993 powrócić do wersji pierwotnej.

Koła łowieckie Okręgu Krakowskiego do dnia dzisiejszego wydały 20 medali, 77 odznak i 16 oznak. Najstarszą wydaną po 1945 r. odznaką jest odznaka Koła Łowieckiego „Słonka” w Trzebini z 1973 r., a najstarszym medalem jest medal wydany w 1976 r. przez Koło łowieckie „Jarząbek” w Krakowie. Natomiast za pierwszą oznakę PZŁ wydaną w okresie powojennym w naszym Okręgu należy uznać oznakę wydaną w 1968 r. przez Komisję Upowszechniania Psa Myśliwskiego WRŁ w Krakowie z okazji VII Field Trialsów. Pierwszą oznaką dotyczącą wystawy jest oznaka z „Wystawy Łowieckiej –Myślenice 1983” dla uczczenia 60-lecia Polskiego Związku Łowieckiego..

W roku 1984 Wojewódzka Rada Łowiecka w Krakowie ustanowiła „Medal Za Zasługi Dla Łowiectwa Krakowskiego”. Pierwsze pięćdziesiąt przyznanych medali było w wersji medalu nie przystosowanego do noszenia. Od roku 2000 medal przyznawany jest w wersji przystosowanej do noszenia, a od roku 2007 wręczany jest wraz z ozdobną zapinką.

W roku 2005 ustanowiony został przez Małopolski Sejmik Łowiecki „Medal Małopolskiego Sejmiku Łowieckiego 2000 – 2005”. Medal jako odznaczenie jednostopniowe o charakterze pamiątkowym, przyznany został jednorazowo.

W roku 2005 decyzją Małopolskiego Sejmiku Łowieckiego został ustanowiony medal „Trofeum Małopolskie”. Medal przyznawany jest za trofeum medalowe w stopniach: złotym, srebrnym i brązowym. Do przyznanego medalu dołączany jest stosowny certyfikat.

 

ODZNACZENI W OKRĘGU KRAKOWSKIM

KAWALEROWIE NAJWYŻSZEGO ODZNACZENIA ŁOWIECKIEGO „ZŁOM”
KRAKOWSKIEGO OKRĘGU PZŁ (1946 – 2015)

(Honorowy Żeton Zasługi nazwany później „Złomem”- ustanowiono w 1929 r.)

1Szafer Władysław †1946
2Lardemer Adam †1946
3Puchalski Włodzimierz †1947
4Robel Jan Zygmunt †1948
5Krawczyński Wiesław †1952
6Marchlewski Teodor †1952
7Marchlewski Jan †1952
8Małaczyński Konrad †1952
9Madeyski Stanisław †1961
10Jurkowski Władysław †1966
11Kiełek Stanisław †1969
12Kucharski Marceli †1969
13Nita Marian †1971
14Tarnowski Kazimierz †1971
15Bober Antoni †1973
16Ruła Kazimierz †1973
17Wiltowski Michał Witold †1977
18Sanicki Tadeusz †1981
19Wiltowski Janusz †1983
20Witek Stefan †1985
21Jarzynowski Henryk †1988
22Łepkowski Andrzej †1990
23Styczeń Aleksander †1990
24Worobkiewicz Mieczysław1993
25Sawicki Andrzej †1997
26Krzemień Marek Piotr1999
27Matyjewicz Adam †2000
28Tomek Andrzej2002
29Latała Witold2002
30Szopa Edward †2003
31Malawski Janusz †2003
32Staudt Ryszard †2004
33Gniadek Zbigniew2005
34Ptak Jan2005
35Szeptycki Tadeusz2005
36Szkatuła Janusz2005
37Uhl Tadeusz2005
38Cieszyński Józef †2007
39Smolski Waldemar2008
40Pakuła Lech2009
41Godzicki Tadeusz2009
42Majda Tadeusz †2009
43Edward Szot2010
44Aleksander Duda2010
45Stanisław Dajczer2011
46Stanisław Rojkowski †2011
47Jan Marian Furczoń2011
48Stanisław Gąsienica2011
49Jerzy Chmiel2011
50Wojciech Plewiński2012
51K.Ł. „Knieja” Kraków2013
52Stanisław Białek2014
53Andrzej Battek2014
54Andrzej Szymański2014
55Zbigniew Bonczar †2015
56Karol Krop2015
57Ryszard Zieliński2015
58Leszek Węgrzyn2015
59Krzysztof Sawicki2015
60K.Ł. “Podwawelskie” w Krakowie2016
61Marek Wajdzik2016
62K.Ł. “Sokół” w Krakowie2016
63K.Ł. “Diana” w Chrzanowie2016
64K.Ł. “Grodzisko” w Raciechowicach2017
65Bronisław Małek2017
66K.Ł. “Diana” w Krakowie2017
67Wiesław Biernat2017
68K.Ł. “Żubr” w Krakowie2017
69Krzysztof Szpetkowski2018
70Adolf Jędrzejczyk2018
71Marek Brzeżański2018
72Włodzimierz Żuławiński2018
73K.Ł. “Batalion” w Krakowie2018
74Tomasz Ciepły2018
75Jan Gorczyca2018
76Jerzy Błyszczuk †2018
77Stanisław Siłuszyk2018
78K. Ł. “Szarak” w Jerzmanowicach2019

 

KAWALEROWIE MEDALU ŚW. HUBERTA KRAKOWSKIEGO OKRĘGU PZŁ (1993 – 2009)

(ustanowiony w 1993 r. jednostopniowy – numerowany)

1Krzemień Marek Piotr199317
2Łapiński Włodzimierz †199318
3Łepkowski Andrzej †199385
4Plewiński Wojciech1998188
5Biliński Karol †1998189
6Malawski Janusz †1998190
7Szpetkowski Krzysztof Jan2003301
8Smolski Waldemar2008533
9Janusz Szkatuła2013677
10Lech Pakuła2013819
11Bogdan Kowalcze2013821
12Władysław Kamusiński †2013847
13Tadeusz Siemczonek2018927
14Maciej Rudziński2018928
15Joanna Fedyk20181006
16Marek Kubis20181007
17Jerzy Błyszczuk †20181008
18Andrzej Patoła20181009
19Andrzej Tomek20181043
20Jan Gorczyca20181044
21Jan Ptak20181093
22Bronisław Małek20181094
23Aleksander Duda20181096

KAWALEROWIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA KRAKOWSKIEGO

(ustanowiony w 1984 r.)

1Bankiewicz Józef † (pośm.)1985 – 05 – 26
2Bober Jan † (pośm.)1985 – 05 – 26
3Duda Antoni † (pośm.)1985 – 05 – 26
4Kiełek Stanisław † (pośm.)1985 – 05 – 26
5Lelito Ludwik † (pośm.)1985 – 05 – 26
6Roeper Jadwiga † (spoza członków PZŁ)1985 – 05 – 26
7Biliński Karol †1985 – 05 – 26
8Jamroga Stanisław †1985 – 05 – 26
9Jarzynowski Henryk †1985 – 05 – 26
10Jurkowski Władysław †1985 – 05 – 26
11Kotucha Reinhold †1985 – 05 – 26
12Kowalski Zbigniew †1985 – 05 – 26
13Łepkowski Andrzej †1985 – 05 – 26
14Matyjewicz Adam †1985 – 05 – 26
15Piątek Wacław †1985 – 05 – 26
16Ruła Kazimierz †1985 – 05 – 26
17Sanicki Tadeusz †1985 – 05 – 26
18Sawicki Andrzej †1985 – 05 – 26
19Sękowski Karol †1985 – 05 – 26
20Sienkiewicz Jarosław †1985 – 05 – 26
21Styczeń Aleksander †1985 – 05 – 26
22Szymański Andrzej sen †.1985 – 05 – 26
23Tarnowski Kazimierz †1985 – 05 – 26
24Wiltowski Janusz †1985 – 05 – 26
25Witek Stefan †1985 – 05 – 26
26Krzemień Marek Piotr1986 – 04 – 17
27Pakuła Lech1986 – 04 – 17
28**Koło łowieckie „KORMORAN” w Krakowie**1986 – 04 – 17
29Adamski Antoni †1988 – 09 – 11
30Bielański Gustaw †1988 – 09 – 11
31Odrzywołek Józef †1988 – 09 – 11
32Kaczmarczyk Adolf1988 – 09 – 11
33Ptak Jan1988 – 10 – 15
34Tomek Andrzej1988 – 10 – 15
35Malawski Janusz †1989 – 12 – 08
36Smolski Waldemar1989 – 12 – 08
37Uhl Tadeusz1989 – 12 – 08
38Szkatuła Janusz1993 – 02 – 04
39Tomaszewski Jacek (Przew. ZG PZŁ) †1993 – 02 – 04
40Wertz Jerzy (spoza członków PZŁ) †1993 – 02 – 04
41Irzabek Tadeusz †1995 – 03 – 08
42**Koło Łowieckie „RYŚ” w Krakowie**1995 – 12 – 17
43Trutkowski Józef †1996 – 03 – 26
44aKracik Stanisław (spoza członków PZŁ)1998 – 02 – 04
44Gubała Wojciech †1998 – 09 – 17
45Brzuski Paweł1998 – 09 – 17
46Nowakowski Piotr1998 – 09 – 17
47**Koło Łowieckie „KNIEJA” w Krakowie**2000 – 09 – 14
48**Koło Łowieckie „CZAJKA” w Krakowie**2000 – 09 – 14
49Brzeżański Marek2000 – 09 – 14
50Furczoń Jan Marian2000 – 09 – 14
51Szpetkowski Krzysztof Jan2000 – 09 – 14
52**Koło Łowieckie „DIANA” w Zembrzycach**2001 – 08 – 02
53**Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w Krakowie**2001 – 10 – 03
54**Koło Łowieckie „PONOWA” w Myślenicach**2001 – 10 – 03
55Gmińska Bogumiła2001 – 10 – 03
56**Koło Łowieckie „BÓR” w Krakowie**2002 – 05 – 15
57**Koło Łowieckie „JARZĄBEK” w Krakowie**2002 – 06 – 11
58**Koło Łowieckie „GRODZISKO”Raciechowice**2002 – 06 – 27
59**Koło Łowieckie „SZARAK” Jerzmanowice**2003 – 05 – 13
60**R. D. Lasów Państwowych w Krakowie (nie PZŁ)**2004 – 05 – 20
61Król Alfred2004 – 05 – 20
62Sennik Stanisław2004 – 05 – 20
63Gryzło Zbigniew2004 – 05 – 20
64Rojkowski Stanisław †2004 – 12 – 09
65**Koło Łowieckie „HUBERT” w Proszowicach**2005 – 10 – 28
66**Koło Łowieckie „DIANA” w Krakowie**2006 – 06 – 12
67**Koło Łowieckie „HUTNIK” w Krakowie (obecnie ”ORLIK”)**2006 – 06 – 12
68**Koło Łowieckie „ŻUBR” w Krakowie**2006 – 06 – 12
69Patoła Andrzej2006 – 06 – 12
70Bonczar Zbigniew †2006 – 10 – 12
71Plewiński Wojciech2006 – 10 – 12
72Zwinczak Hubert2006 – 10 – 12
73**Koło Łowieckie „GŁUSZEC” w Krakowie**2007 – 10 – 31
74**Koło Łowieckie „Podwawelskie” w Krakowie**2007 – 11 – 06
75**Koło Łowieckie „LEŚNIK” w Krakowie**2007 – 11 – 06
76Dajczer Stanisław2007 – 11 – 06
77Gorączko Marek2007 – 11 – 06
78**Szczypuła Barbara (z poza członków PZŁ)**2007 – 11 – 06
79**Koło Łowieckie „BAŻANT” w Wieliczce**2007 – 11 – 14
80Pociecha Józef †2008 – 09 – 03
81**Koło Łowieckie „BATALION” w Krakowie**2008 – 09 – 03
82Cieszyński Józef †2008 – 09 – 03
83Popiela Tadeusz2008 – 09 – 03
84Dziatkowiak Antoni2008 – 09 – 03
85Szot Edward2008 – 09 – 03
86**Koło Łowieckie „SARENKA” w Wawrzeńczycach**2008 – 09 – 03
87**Koło Łowieckie „LEŚNIK” w Alwerni**2008 – 09 – 03
88**Koło Łowieckie „LAS” w Kłaju**2008 – 09 – 03
89**Koło Łowieckie „DARZ BÓR” w Krakowie**2008 – 11 – 13
90Kamusiński Władysław †2008 – 11 – 13
91Dwornik Maciej2008 – 11 – 13
92**Koła Łowieckie „SOKÓŁ” w Łętkowicach**2008 – 11 – 13
93Andrzej Szymański jr.2010 – 02 – 11
94Bronisław Pękala2010 – 02 – 11
95**Koło Łowieckie „ŻUBR” w Niepołomicach**2010 – 02 – 11
96**Towarzystwo Myśl. im. św. Huberta w Krakowie***2010 – 02 – 11
97Aleksander Duda2010 – 07 – 29
98**Koło Łowieckie „SOBÓL” w Krakowie2010 – 11 – 10
99Tadeusz Kubacki2011 – 04 – 19
100Ryszard Zieliński2011 – 04 – 19
101**Koło Łowieckie „DIANA” w Chrzanowie2011 – 10 – 25
102**Koło Łowieckie „ŻURAW” w Chrzanowie2012 – 02 – 15
103Karol Krop2012 – 04 – 16
104**Koło Łowieckie „KSZYK” w Krakowie2012 – 08 – 10
105**Koło Łowickie „JASTRZĄB” w Krakowie2012 – 08 – 10
106Roman Waldemar Pociask2012 – 10 – 03
107**Koło Łowieckie „SZARAK” w Koszycach2012 – 10 – 03
108**Koło Łowieckie „SZARAK” w Skale2013 – 09 – 02
109**Koło Łowieckie „RABA” w Gdowie2013 – 09 – 02
110Jan Gorczyca2013 – 09 – 02
111Ks. infułat Bronisław Fidelus2013 – 12 – 05
112Hanna Karczmarska2014 – 09 – 02
113Bronisław Małek2014 – 09 – 02
114Maria Wysocka2014 – 09 – 02
115Jerzy Błyszczuk †2017 – 06 – 22
116Jerzy Chmiel2017 – 06 – 22
117Tomasz Ciepły2017 – 06 – 22
118Leszek Węgrzyn2017 – 06 – 22
119Włodzimierz Skleniarz2018 – 06 – 29
120Marek Wajdzik2018 – 06 – 29
121Bogdan Kowalcze2018 – 06 – 29
122Jerzy Mikołajczyk2018 – 06 – 29
123Stanisław Gąsienica2018 – 06 – 29
124Zbigniew Skowronek2018 – 06 – 29
125Tadeusz Brzuchacz2019 – 09 – 09
126Janusz Kubicz2019 – 09 – 09
127Leszek Paczkowski2019 – 09 – 09
128Andrzej Battek2020 – 03 – 06
129Maciej Kaliski2020 – 03 – 06
130Marek Zuski2020 – 03 – 06

*/ wg.stanu na 31 marca 2020r. Opracował: Waldemar Smolski