Myśliwi niestowarzyszeni

Informujemy, że na zebraniu wyborczym myśliwych niestowarzyszonych, które odbyło się dn. 21.07.2018 r. w siedzibie Zarządu Okręgu PZŁ w Krakowie liczba uczestniczących w zebraniu pozwoliła na wybór zaledwie jednego Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów. Podczas tego Zjazdu myśliwych niestowarzyszonych okręgu krakowskiego reprezentował będzie Kol. Henryk Okarma, który 21 lipca uzyskał najwięcej głosów od zebranych.

Zarząd Okręgowy
PZŁ w Krakowie