Nie można pozwolić, by dominowała nienormalność. Stanowisko Zarządu Okręgowego wobec zablokowania polowania w OHZ w Zatorze jest jednoznaczne

W związku z pojawieniem się grupy „kontestatorów” ptaków w dn. 09.09.2018 r. na polowaniu na ptactwo w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze na stawach spytkowickich – poniżej publikujemy stanowisko wobec tego zdarzenia.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, iż pozostaje zdeterminowany w przeciwdziałaniu wszelkiego typu próbom utrudniania, czy też uniemożliwiania wykonywania legalnych polowań organizowanych w podległym okręgu.

W związku z powstałymi stratami finansowymi związanymi bezpośrednio z  uniemożliwieniem przeprowadzenia polowania, utraconymi dochodami z tego tytułu, poniesionymi kosztami organizacyjnymi itp. Zarząd Okręgowy wystąpi na drogę postępowania sądowego o naprawienie szkody przez osoby i/lub podmioty odpowiedzialne za takie zdarzenia.

W przypadkach, w których okoliczności i sposób działania osób utrudniających, bądź uniemożliwiających wykonywanie polowania sprowadzał będzie jednocześnie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innych osób – niezwłocznie zostaną zawiadomione odpowiednie organy ścigania.

Darz Bór

Zarząd Okręgowy w Krakowie