Cennik polowań komercyjnych na ptactwo wodne

29 czerwca 2018

 

Polski  Związek  Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Krakowie

30-427  KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. 126342534, e-mail: zo.krakow@pzlow.pl

konto bankowe: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201, NIP 526-030-04-63, REGON 00074227900103

          

 

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie

w sprawie ustalenia terminarza i cennika polowań komercyjnych

na ptactwo wodne w OHZ Zator w roku 2018

  

§1

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie na podstawie § 133 pkt 2 Statutu PZŁ 
ustala terminarz i cennik polowań komercyjnych na ptactwo wodne w OHZ „Zator” w roku 2018

 

Lp.

Data

Miejsce polowania

Rodzaj zwierzyny

Cena

1

18.08.2018

Przyręb

Ptactwo wodne

350/os.

2

19.08.2018

Spytkowice

Ptactwo wodne

350/os.

3

25.08.2018

Przyręb

Ptactwo wodne

350/os.

4

26.08.2018

Spytkowice

Ptactwo wodne

350/os.

5

01.09.2018

Przyręb

Ptactwo wodne

400/os.

6

02.09.2018

Spytkowice

Ptactwo wodne

400/os.

7

08.09.2018

Przyręb

Ptactwo wodne

350/os.

8

09.09.2018

Spytkowice

Ptactwo wodne

350/os.

9

15.09.2018

Przyręb

Ptactwo wodne

300/os.

10

16.09.2018

Spytkowice

Ptactwo wodne

300/os

11

22.09.2018

Przyręb

Ptactwo wodne

250/os.

12

23.09.2018

Spytkowice

Ptactwo wodne

250/os.

13

29.09.2018

Przyręb

Ptactwo wodne

200/os.

 

§2 

Polowania w miesiącu sierpniu będą się odbywały bez udziału kajaków płoszących ptactwo.

 

§3

Rezerwacja polowania do dnia 8 lipca tylko dla grup zorganizowanych, osoby wykupujące pojedyncze miejsca mogą dokonać rezerwacji od dnia 9 lipca.

 

§4

1. W okresie do 7 dni od daty dokonania rezerwacji polowania należy wpłacić zadatek w wysokości minimum 50% ceny zarezerwowanego polowania, na rachunek bankowy ZO PZŁ w Krakowie. Brak potwierdzenia wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji .

Wpłatę końcową za zakupione polowanie należy dokonać nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego polowania. Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji oraz przepadek zadatku.

2. Należność za polowanie, zakupione nie wcześniej niż 14 dni przed terminem planowanego polowania należy uiścić w całości w dniu zakupu.

§5

Opłata za polowanie nie obejmuje kosztów pomocników i psów aportujących upolowaną zwierzynę.

 

Szczegóły związane z organizacją polowań - kontakt do Kierownika OHZ Zator:

Michał Gołda, tel. 507 345 792

Mapka dojazdu na zbiórkę - Stawy Spytkowice:
http://pzl.krakow.pl/horizontal/ohz-zator/mapa-spytkowice.html


Mapka dojazdu na zbiórkę - Stawy Przeręb:

http://pzl.krakow.pl/horizontal/ohz-zator/stawy-przereb.html

 

Wracaj