Spotkania z Zarządami Kół Łowieckich

26 czerwca 2018

Koleżanki i Koledzy myśliwi Okręgu Krakowskiego Polskiego Związku Łowieckiego

 

Na swym posiedzeniu w dniu 21.06.2018 roku Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie podjął decyzję dotyczącą spotkania z Zarządami Kół Łowieckich okręgu.
Tradycyjna formuła takiego spotkania tj. zebranie w jednym miejscu i czasie wszystkich zainteresowanych została odrzucona jako nieefektywna i niedająca pełnej możliwości prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz rozmowy o problemach z jakimi borykają się poszczególne koła. Wybrana została więc formuła wymagająca większego wysiłku, za to umożliwiająca bezpośredni, indywidualny kontakt Zarządom Kół z Zarządem Okręgowym.
W związku z powyższym, od dnia 25.06.2018 r., przez około dwa tygodnie, w siedzibie Zarządu odbędzie się seria spotkań z przedstawicielami każdego koła z osobna.
Wobec zbliżającego się terminu Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ do zaproszenia poszczególnych Zarządów włączono wybranych w Kołach delegatów.

Darz Bór!

 /-/ Łukasz Strzelewicz
Łowczy Okręgowy
w Krakowie

 

 

Wracaj