Nowa strona internetowa ZO PZŁ Kraków

11 czerwca 2018

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

 

Informuję, że rozpoczęte zostały prace nad uruchomieniem nowej strony internetowej okręgu krakowskiego. Projektowane zmiany dotyczą zarówno estetyki jak i funkcjonalności strony. Zamiarem zespołu realizującego to zadanie jest również, by zawartość nowej strony była przydatna także, dla osób niebędących myśliwymi np. w zakresie szkód łowieckich.

Czas trwania prac przewidywany jest na okres około jednego miesiąca. W tym okresie możliwe będą utrudnienia w dostępie do obecnej strony internetowej ZO w Krakowie, jednak zapewniam, że zostaną dołożone wszelkie starania, by ewentualne problemy likwidowane były niezwłocznie.

 

Darz Bór!

/-/ Łukasz Strzelewicz
Łowczy Okręgowy
w Krakowie

 

Wracaj