XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników

12 września 2017

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie oraz Komisja Promocji Łowiectwa i Kontaktów z Mediami ORŁ w Krakowie organizują zbiorowy wyjazd na XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Leśników do Sanktuarium na Jasną Górę.

Udział w pielgrzymce jest przeżyciem religijnym, a także stanowi wyraz więzi jakie łączą myśliwych i leśników w służbie na rzecz przyrody, także poprzez wspólnego patrona − św. Huberta. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce myśliwych z rodzinami.

Pielgrzymka odbędzie się w sootę - 16 września 2017 roku. Planowany wyjazd z parkingu przy ZO PZŁ w Krakowie ul. Żywiecka 12 około godz. 5.00 rano.

Koszty przejazdu pokrywa ZO PZŁ w Krakowie. Z uwagi na termin i konieczność rezerwacji autokarów – prosimy o pilne dokonywanie zgłoszeń. Zapisy na listę wyjazdową prosimy dokonywać w ZO PZŁ w Krakowie telefonicznie (tel. 012 634 2534) lub osobiście w godzinach pracy biura.

Wyjazd koordynuje: Przewodniczący Komisji Promocji Łowiectwa i Kontaktów z Mediami ORŁ w Krakowie - Krzysztof Szpetkowski.


Program:

Godz. 9.00 − Zbiórka pocztów sztandarowych o godzinie 9.00 w Alei Najświętszej Maryi Panny, przy placu Władysława Biegańskiego.

Godz. 9.15 − Spotkanie Krajowego Duszpasterza Leśników, Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z pielgrzymami – przejście wzdłuż szyku.

Godz. 10.00 − Wymarsz do klasztoru pod szczyt Jasnej Góry.

Godz. 11.00 − Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Krajowego Duszpasterza Leśników, Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, z udziałem regionalnych duszpasterzy.

Godz. 12.30 Czuwanie przed Cudownym Obrazem.

 

 

Wracaj