Szkolenie sędziów instruktorów strzelectwa myśliwskiego

23 sierpnia 2017

Szkolenie sędziów instruktorów strzelectwa myśliwskiego
Kraków  16 - 17 września 2017 roku*

SOBOTA 16 września 2017 (zajęcia audytoryjne i praktyczne)

Liczba godzin

8.00-9.00 – Otwarcie kursu, Pierwsza pomoc przed medyczna – siedziba ZO PZŁ, ul. Żywiecka 12

1

9.00-12.00 Prawidła strzelań myśliwskich organizowanych przez Polski Związek Łowieckich z uwzględnieniem zmian obowiązujących od  1 stycznia 2014r. – Marian Flis ZG PZŁ – siedziba ZO PZŁ, ul. Żywiecka 12

4

12.00-13.00 Zawody strzeleckie organizowane przez Polski Związek Łowiecki – Marian Flis ZG PZŁ – siedziba ZO PZŁ, ul. Żywiecka 12

2

Przerwa obiadowa i przejazd na strzelnicę

 

14.00-18.00 Zajęcia praktyczne z przygotowania strzelnicy do zawodów Strzeleckich - Marian Flis ZG PZŁ, Stanisław Gąsienica – strzelnica Kraków – Pasternik

3

NIEDZIELA 17 września 2017 (zajęcia audytoryjne i egzamin)

 

8.00-11.00 – Broń i amunicja myśliwska. Elementy balistyki – Stanisław Gąsienica - siedziba ZO PZŁ, ul. Żywiecka 12

3

11.00-12.00 - Przystrzeliwanie broni myśliwskiej - Stanisław Gąsienica - siedziba ZO PZŁ, ul. Żywiecka 12

1

12.00-13.00 - Ustawa o broni i amunicji - Stanisław Gąsienica - siedziba ZO PZŁ, ul. Żywiecka 12

1

13.00-15.00 - Optyka myśliwska - Stanisław Gąsienica - siedziba ZO PZŁ, ul. Żywiecka 12

2

15.00-18.00 – Egzamin - siedziba ZO PZŁ, ul. Żywiecka 12

3

(dwóch prowadzących)

 Przerwy zostają ustalone w trakcie zajęć.

*- Uczestnik szkolenia musi posiadać co najmniej 3 letnią przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego (obowiązkowo).

 Zgłoszenia przyjmuje biuro ZO PZŁ Kraków do dnia 8 września 2017 r. – tel. 12 252 03 92, e-mail: l.paczkowski@pzlow.pl

ILOŚC MIEJSC OGRANICZONA DO 40 OSÓB – decyduje kolejność zgłoszeń.

Od dnia 11 września 2017 r. przyjmujemy zgłoszenia myśliwych z innych okręgów PZŁ – jeżeli będą wolne miejsca.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu wynoszą 300 zł od osoby.

Uczestnicy uzyskują uprawnienia sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego i otrzymują legitymacje wystawione przez Zarząd Główny PZŁ.

 

/-/ Tomasz Ciepły
Łowczy Okręgowy
w Krakowie

 

Wracaj