Polowania na kaczki i gęsi

6 września 2017

 

Polski  Związek  Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Krakowie

 30-427  KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. 126342534, e-mail: zo.krakow@pzlow.pl

konto bankowe: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201, NIP 526-030-04-63, REGON 00074227900103

 

U c h w a ł a  Nr  1

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie

w sprawie ustalenia terminarza i cennika polowań komercyjnych
na ptactwo wodne
w OHZ „Zator” w roku 2017

§1

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie na podstawie § 133 pkt 2 Statutu PZŁ
ustala terminarz i cennik polowań komercyjnych na ptactwo wodne w OHZ „Zator” w roku 2017.

 

Lp.

Data

Miejsce polowania

Rodzaj zwierzyny

Cena

Ilość miejsc - stan na 08.09.2017

1

19.08.2017

 

Przyręb

Ptactwo wodne

600/os.

BRAK 

2

20.08.2017

Spytkowice

Ptactwo wodne

600/os.

 BRAK

3

26.08.2017

Przyręb

Ptactwo wodne

500/os.

 BRAK

4

27.08.2017

Spytkowice

Ptactwo wodne

500/os.

 BRAK

5

02.09.2017

Przyręb

Ptactwo wodne

500/os.

 BRAK

6

03.09.2017

Spytkowice

Ptactwo wodne

500/os.

 BRAK

7

09.09.2017

Przyręb

Ptactwo wodne

350/os.

 BRAK

8

10.09.2017

Spytkowice

Ptactwo wodne

350/os.

 BRAK

9

16.09.2017

Przyręb

Ptactwo wodne

300/os.

 BRAK

10

17.09.2017

Spytkowice

Ptactwo wodne

300/os

 BRAK

11

23.09.2017

Przyręb

Ptactwo wodne

250/os.

 11

12

24.09.2017

Spytkowice

Ptactwo wodne

----------

wyłączone

13

30.09.2017

Przyręb

Ptactwo wodne

200/os.

 9

§2

1. W okresie do 7 dni od daty dokonania rezerwacji polowania, należy wpłacić zadatek w wysokości minimum 50% ceny zarezerwowanego polowania, na rachunek bankowy ZO PZŁ w Krakowie: Bank PEKAO SA  nr 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201.

Brak potwierdzenia wpłaty zadatku spowoduje anulowanie rezerwacji.

Wpłatę końcową za zakupione polowanie należy dokonać nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego polowania.

Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji oraz przepadek zadatku.

 

2. Należność za polowanie, zakupione nie wcześniej niż 14 dni przed terminem planowanego polowania, należy uiścić w całości w dniu zakupu. 

§3

Opłata za polowanie nie obejmuje kosztów pomocników i psów aportujących pozyskaną zwierzynę.

 

§4

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia

 

                                                                                                      Za Zarząd:

                                                                                                      /-/ Tomasz Ciepły

                                                                                                      Łowczy Okręgowy w Krakowie

 

 

Wracaj