Polowania na ptactwo wodne

15 lipca 2016

Polski  Związek  Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Krakowie

 

30-427  KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. 126342534, e-mail: zo.krakow@pzlow.pl

konto bankowe: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201, NIP 526-030-04-63, REGON 00074227900103

                                                                              

U c h w a ł a  Nr 8

z dnia 23 maja 2016 r.

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie

w sprawie ustalenia terminarza i cennika polowań komercyjnych
na ptactwo wodne
w OHZ „Zator” w roku 2016

 

§1

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie na podstawie § 133 pkt 2 Statutu PZŁ
ustala terminarz i cennik polowań komercyjnych na ptactwo wodne w OHZ „Zator” w roku 2016.

Lp.

Data

Miejsce polowania

Rodzaj zwierzyny

Cena

wolne miejsca na 12/08/2016 r.

1

13.08.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

600/os.

brak

2

14.08.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

600/os.

brak

3

20.08.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

500/os.

brak

4

21.08.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

500/os.

brak

5

27.08.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

500/os.

brak

6

28.08.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

500/os.

brak

7

03.09.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

350/os.

brak

8

04.09.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

350/os.

brak

9

10.09.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

300/os.

brak

10

11.09.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

300/os

brak

11

17.09.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

250/os.

brak

12

18.09.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

250/os.

brak

13

24.09.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

200/os.

brak

14

25.09.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

--------

wyłączone

 

§2

1. W okresie do 7 dni od daty dokonania rezerwacji polowania, należy wpłacić zadatek w wysokości minimum 50% ceny zarezerwowanego polowania, na rachunek bankowy ZO PZŁ w Krakowie.

Brak potwierdzenia wpłaty zadatku spowoduje anulowanie rezerwacji.

Wpłatę końcową za zakupione polowanie należy dokonać nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego polowania.

Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji oraz przepadek zadatku.

 

2. Należność za polowanie, zakupione nie wcześniej niż 14 dni przed terminem planowanego polowania, należy uiścić w całości w dniu zakupu.

 

§3

Opłata za polowanie nie obejmuje kosztów pomocników i psów aportujących pozyskaną zwierzynę.

 

§4

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia

 

 

           Za Zarząd:

 

      /-/ Tomasz Ciepły

       Łowczy Okręgowy

          w Krakowie

 

Wracaj