Małopolskie Centrum Kultury Łowieckiej

Siedzibą Małopolskiego Centrum Kultury Łowieckiej jest na myśliwski Zamek Królewski w Niepołomicach. Centrum zostało utworzone na podstawie umowy z dnia 26 września 2001 roku zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta I Gminy Niepołomice oraz Centrum Kultury w Niepołomickim, a Łowczym Okręgowym w Krakowie.

W 2002 roku MCKŁ otrzymało pomieszczenia w na I piętrze w prawym przednim skrzydle zamku, które współużytkowane jest z Muzeum na Zamku w Niepołomicach. Zadaniem MCKŁ jest: – organizacja wystaw łowieckich (fotografia, grafika, rzeźba, trofeistyka), – organizacja stałych i okresowych ekspozycji przyrodniczo-łowieckich, – oraz promocja miasta i regionu.