Literatura

Wykaz lektur dla kandydatów do PZŁ

I. Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dn. 13.10.1995r. “Prawo łowieckie” z późniejszymi zmianami.
 2. Statut PZŁ
 3. Rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 04.04.1997 r. (Dziennik Ustaw nr 35, poz. 215, 1999 r., nr 3 poz. 19, 2002 r., nr 13 poz 127, 2002 r.) Zasady wykonywania polowania.
 4. Ustawa z dn. 21.08.1997. O ochronie zwierząt.
 5. Ustawa z dn. 21.05.1999. O broni i amunicji.
 6. Rozporządzenie MSWiA z dn. 03.04.2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
 7. Rozporządznie Minjstra Środowiska z dn. 19.04.2004 zmieniąjce Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 10.04.2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzat łownych oraz określenia okresów polowania na te zwierzęta (Dz.U. nr 76 poz. 729 z dn. 19.04.2004)
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26.09.2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzat rodzimych dziko występujących objetych ochrona gatunkowa ścisłą i częściową, oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów.
 9. Ustawa z dn. 06.06.2002 r. O zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

II. Literatura uzupełniająca:

 1. ŁOWIECTWO. PRACA ZBIOROWA. PWRiL, Warszawa 1989
 2. Pasławski T.; ŁOWIECTWO DLA LEŚNIKÓW I MYŚLIWYCH. PWRiL, Warszawa 1987
 3. Pasławski T.; ŁOWIECTWO. Oficyna “Świat”, Warszawa 1994
 4. Pasławski T.; METODY POLOWAŃ. Oficyna “Świat”, Warszawa 1993
 5. PODSTAWY ŁOWIECTWA. Praca zbiorowa pod red. K. Białego. Łowiec Polski, Warszawa 1994
 6. Krzemień M. P.; 1000 SŁÓW O ŁOWIECTWIE. WMON, Warszawa 1986
 7. Krzemień M. P.; TRADYCJE I ZWYCZAJE ŁOWIECKIE. KAW, Warszawa 1990
 8. Hoppe S.; SŁOWNIK JĘZYKA ŁOWIECKIEGO. PWN, Warszawa 1981
 9. LEKSYKON MYŚLISTWA od A do Z. Muza S.A., Warszawa 1989
 10. PZŁ. ZBIÓR ZASAD ETYKI, TRADYCJI I ZWYCZAJÓW ŁOWIECKICH. Łowiec Polski, Warszawa 1993
 11. Szałapak E.; TRADYCJE I ZWYCZAJE W KOLE ŁOWIECKIM. Alma-Press, Warszawa 1984
 12. Szyrkowiec A.; MYŚLIWSKA BROŃ PALNA. WMON, Warszawa 1988
 13. Szyrkowiec A.; WSZYSTKO O BRONI MYŚLIWSKIEJ. Bellona, Warszawa 1993
 14. Wilski J. B.; ZROZUMIEĆ PSA. Łowiec Polski, Warszawa 1992
 15. Gieżyński J.; SZKOLENIE PSÓW MYŚLIWSKICH. PWRiL, Warszawa 1987
 16. Szpetkowski K.; KRONIKA ŁOWIECTWA NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ. Łowiec Polski, Warszawa 2002
 17. Szpetkowski K.; ETYKA ŁOWIECKA. Łowiec Polski, Warszawa 2004
 18. Jasiewicz B.; TROFEA ŁOWIECKIE. Warszawa 2003
 19. Morawski P.; ELABORACJA KULOWEJ AMUNICJI MYŚLIWSKIEJ I SPORTOWEJ. Skleniarz, Kraków 2008
 20. Jóźwiak Z., Biały K.; SŁOWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW ŁOWIECKICH I EKOLOGICZNYCH. Łowiec Polski, Warszawa 1994
 21. Biały K.; PODSTAWY ŁOWIECTWA. Łowiec Polski, Warszawa 1994
 22. Przybylski A.; DZIK. Łowiec Polski, Warszawa 2001
 23. Gembarzewski A.; POSZUKIWANIE POSTRZAŁKÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ I CZARNEJ. Wydawnictwo Świat, Warszawa 2008
 24. Sobalak T. M.; POLUJMY BEZPIECZNIE. Grandel, Piła 2011
 25. Andrzejczak T.; WYPADKI NA POLOWANIACH. Łowiec Polski, Warszawa 2010
Wykaz lektur dla kandydatów na selekcjonerów

I. Podstawowe akty prawne:

 1. Uchwała NRŁ z dn. 22.02.1994 r. – Zasady gospodarowania populacjami sarny
 2. Uchwała NRŁ z dn. 14.07.1995 r. w sprawie zasad gospodarowania populacjami jelenia w Polsce
 3. Uchwała NRŁ z dn. 15.08.1987 r. w sprawie gospodarowania populacja łosia w Polsce
 4. Kryteria odstrzału selekcyjnego danieli byków z dn. 07.06.1990 r.

II. Lektura uzupełniająca:

 1. Pasławski T.; PODRĘCZNIK SELEKCJONERA ZWIERZYNY. PWRiL, Warszawa 1987
 2. Pasławski T.; PODRĘCZNIK SELEKCJONERA ZWIERZYNY. of. “Świat”, Warszawa 1994
 3. Lochman i in.; OKREŚLANIE WIEKU ZWIERZYNY. PWRiL, Warszawa 1987
 4. Stachowiak I.; WYCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH. Łowiec Polski, Warszawa 1994
 5. Dzięciołowski R., Pielowski T.; ŁOŚ. Anton-5, Warszawa 1993
 6. Bobek B., Morow K.; JELEŃ. of. “Świat”, Warszawa 1992
 7. Dzięciołowski R.; DANIEL. Łowiec Polski, Warszawa 1994
 8. Pielowski Z.; SARNA. PWRiL, Warszawa 1988