Komisja Kynologiczna

Kynologia myśliwska zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności Krakowskiego Okręgu PZŁ. Na jego terenie odbyło się wiele imprez związanych z propagowaniem hodowli użytkowych psów myśliwskich. Pierwsze krakowskie jesienne konkursy dla “wyżłów użytkowych” odbyły się w dniu 26 września 1937 r. Z kolei pierwsze krakowskie Field Trialsy zorganizowano na wiosnę 1939 r. Po II Wojnie Światowej przy WRŁ w Krakowie, a później ORŁ, od 1963 r. działała Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego, która obecnie działa pod nazwą Komisji Kynologicznej. Współpracuje ona ścisle ze Związkiem Kynologicznym w Polsce, Oddziałem w Krakowie.

Skład osobowy Komisji Kynologicznej:
 • Marcin Cichy -Przewodniczący
  tel. +48/696 122 641;
  e-mail: marcincichy09@wp.pl
 • Jerzy Słomski – Zastępca przewodniczącego
 • Tomasz Morawiec -Skarbnik
 • Anna Kozłowska Sekretarz
  tel. +48/604 218 398;
  e-mail: ankakozlowska@interia.pl
 • Ewa Dobrzyńska-Lankosz
 • Zofia Karolczyk
 • Teresa Stomal
 • Henryk Surma
 • Agnieszka Tulej
 • Marek Wajdzik
 • Wojciech Wimmer
 • Bronisław Węgrzyn
 • Paweł Węgrzyn