Klub miłośników języka i literatury łowieckiej

Klub Miłośników Języka Łowieckiego powstał z inicjatywy grupy entuzjastów-miłośników języka w dniu 16 listopada 1990 roku. Na zebraniu założycielskim Zygmunt Jóźwiak, wygłosił referat programowy O potrzebie opracowania nowego słownika języka łowieckiego. Referat ten niepublikowany aż do 1999 roku znalazł się w wydawanym przez KMJiLŁ (Klub ze względu na poszerzenie zakresu działalności zmienił w 1994 roku nazwę na Klub Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej) Biuletynie w numerach 2 i 4 w latach 2009 – 2010. Szersze informacje o działalności, wydawnictwach i planach można znaleźć na stronie internetowej www.jezyklowiecki-klub.pl. Tam również publicystyka łowiecka, literatura oraz fotografia.