Klub kolekcjonerów i kultury łowieckiej oddział w Krakowie

Klub Kolekcjonera założony został w 1972 roku w Warszawie pod patronatem Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem PZŁ jest on klubem specjalistycznym PZŁ. Ideą jego utworzenia było zachowanie dokumentacji łowieckiej przyszłym pokoleniom i pomnażanie wiedzy o łowiectwie. Początkowo Klub funkcjonował przy ówczesnym Muzeum Łowieckim PZŁ i liczył 70 członków –myśliwych hobbystów z całego kraju. Klub działa w oddziałach regionalnych.

Oddział Krakowski Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej założony został w 1996 roku. Zawiązanie jego nastąpiło spontanicznie dzięki kontaktom myśliwych o kolekcjonerskich zainteresowanych sztuką łowiecką. Obecnie Krakowski Oddział liczy 24 członków. Realizuje on zadania statutowe Klubu, w tym współpracuje z innymi oddziałami w kraju przyczyniając się do integracji osób mających wspólne zainteresowania i działających na rzecz kultury łowieckiej.

(Tekst – K.Szpetkowski)