Informacje dla Kandydatów

Egzaminy dla kandydatów na myśliwych i selekcjonerów

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie na podstawie
§ 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
(Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz.19) zawiadamia, iż w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie przy ul. Żywieckiej 12 odbędą się egzaminy mające na celu uzyskanie podstawowych i selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego,
KWP w Krakowie i RDLP w Krakowie o niezawodne uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej w następujących terminach:

 

3 października 2018 r. egzamin pisemny godz. 14.00 i 16.00

4 października 2018 r. godz. 14.00 egzamin ustny – dwie komisje egzaminacyjne

 5 października 2018 r. godz. 10.00 egzamin strzelecki – strzelnica Fiuk

 

Zarząd Okręgowy PZŁ

        w Krakowie