Informacje dla Kandydatów

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie przy ul. Żywieckiej 12 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego.

Czas trwania kursu 1 miesiąc.

Harmonogram kursu zamieszczony zostanie w najbliższych dniach.

Zgłoszenia przyjmuje biuro ZO PZŁ w Krakowie – tel. 12 252 03 92, e-mail: l.paczkowski@pzlow.pl

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które do końca września 2018 r. ukończą staż kandydacki.

Ze względów lokalowych ilość miejsc ograniczona do 60 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                                          Zarząd Okręgowy PZŁ
                                                                                                                   w Krakowie

Harmonogram kursu dla kandydatów

Lp. Data
DataGodz.Ilość godz.WykładowcaTemat
127.0816.002Łukasz Strzelewicz

Leszek Paczkowski

Spotkanie organizacyjne.
229.0816.004Waldemar SmolskiTradycje i zwyczaje łowieckie (język łowiecki, sygnały łowieckie).

Etyka łowiecka. Promocja łowiectwa, wizerunek myśliwego.

305.0914.006Jan PtakZasady wykonywania polowania.
406.0914.006Stanisław BiałekZnajomość rodzajów broni i amunicji myśliwskiej,  przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego.
510.0916.004Paweł KwapiszOchrona środowiska i jego kształtowanie dla bytowania zwierzyny. Gatunki prawnie chronione. Ustawa o ochronie zwierząt. Postępowanie ze zwierzyną łowną w szczególnych przypadkach:
– uśmiercanie rannej zwierzyny,
– pomoc rannej zwierzynie,
– postępowanie ze zwierzyną na terenach zabudowanych,- postępowanie ze zwłokami padłej lub uśmierconej zwierzyny,
– odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę
615.099.004Andrzej TomekPopulacja i struktury populacji. Metody inwentaryzacji zwierzyny. Zasady regulacji i kształtowania struktur populacji jelenia, sarny, daniela i dzika.
715.0915.004Andrzej TomekBiologia i występowanie niektórych gatunków zwierząt chronionych zaliczanych niegdyś do zwierzyny grubej: żubr, wilk, ryś, niedźwiedź. Biologia, występowanie i środowisko bytowania zwierzyny grubej: łoś, jeleń, jeleń sika, daniel, sarna, dzik, muflon.
816.0910.006Instruktorzy strzelectwaTrening strzelecki. Strzelnica Tarnów – Fiuk
917.0916.004Marek WajdzikSzkody łowieckie.

Czynności po strzale – patroszenie, transport, dochodzenie postrzałka.

Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną i preparowanie trofeów.

1018.0916.004Łukasz BinkowskiBiologia i środowisko bytowania ptactwa wodnego. Gospodarka łowiecka a ptaki wodne.
1119.0916.004Władysław PociejPrzepisy Prawa łowieckiego.

Ustawa o broni i amunicji.

Prawa i obowiązki posiadacza myśliwskiej broni palnej, wydawanie i cofanie pozwoleń, przepisy karne w tym zakresie.

Statut PZŁ.

1220.0916.004Marek WajdzikBiologia i środowisko bytowania zwierzyny drobnej. Gospodarka zwierzyną drobną.
1321.0916.004Andrzej TomekBiologia i środowisko bytowania zwierzyny drobnej. Gospodarka zwierzyną drobną. Sokolnictwo.
1423.0910.006Instruktorzy strzelectwaTrening strzelecki. Strzelnica Tarnów – Fiuk
1524.0916.002Henryk OkarmaEkologia ssaków drapieżnych.
1624.0918.002Marek SzwarczyńskiPomoc w nagłych wypadkach.
1725.0916.004Marek WajdzikGospodarka łowiecka.
1826.0916.004Marcin CichyKynologia myśliwska.

Koszt kursu wraz z egzaminami wynosi 1200 PLN + 100 PLN szkolenie weterynaryjne + 150 PLN podręczniki – płatne na konto

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie w terminie do 15 września 2018 r.

Numer konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201.

 

Zgłoszenia przyjmuje biuro ZO PZŁ Kraków:

e-mail: l.paczkowski@pzlow.pl ; tel. 12 252 03 92