Informacje dla Kandydatów

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz.19) zawiadamia, iż w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie przy ul. Żywieckiej 12 odbędą się egzaminy mające na celu uzyskanie podstawowych i selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania.

 

21 września 2020 r. godz. 12.00  egzamin pisemny i ustny

 

22 września 2020 r. godz. 11.00 egzamin strzelecki – strzelnica Fiuk k/Żabna

 

UWAGA ! Osoby spełniające warunki udziału w egzaminach prosimy o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa, tel. 12 252 03 92 lub 12 634 25 34, e-mail: l.paczkowski@pzlow.pl lub zo.krakow@pzlow.pl .

 

Leszek Paczkowski

Kierownik Biura

Zarządu Okręgowego PZŁ

w Krakowie