Informacje dla Kandydatów

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 – w siedzibie ZO PZŁ, przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu dla kandydatów do PZŁ.