Organizacja

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą myśliwych.

PZŁ działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie" i statutu uchwalonego w 2005 r. przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Polski Związek Łowiecki zrzesza ponad 100 tys. myśliwych w 2503 kołach prowadzących gospodarkę łowiecką w 4766 obwodach.

Nadzór nad PZŁ sprawuje Minister Środowiska.

Najwyższą władzą PZŁ jest Krajowy Zjazd Delegatów, który wyznacza główne kierunki działania Zrzeszenia i zasady realizacji zadań.

Władzą Związku jest Naczelna Rada Łowiecka, która powołuje organ wykonawczy - Zarząd Główny.

Organem prasowym PZŁ jest miesięcznik "Łowiec Polski" ukazujący się od 1899 r. Polski Związek Łowiecki prowadzi Stację Badawczą w Czempiniu. Zajmuje się ona między innymi: badaniami nad zwierzyną, w tym monitorownaniem zwierzyny na terenie Polski, szkoleniem myśliwych, prowadzeniem hodowli wolierowej kuropatwy i królika z przeznaczeniem do zasiedlania, prowadzeniem Ośrodka Hodowli Sokoła Wędrownego oraz Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych i prowadzeniem Ośrodka Hodowli Zwierzyny. - Struktura PZŁ - Organizacja PZŁ - Akty prawne dotyczące łowiectwa

PRZEDSTAWICIELE OKRĘGU KRAKOWSKIEGO
W NACZELNYCH WŁADZACH I KOMISJACH PZŁ

Naczelna Rada Łowiecka:

 • Szkatuła Janusz (członek)
 • Kaliski Maciej (członek)

Kapituła Odznaczeń Łowieckich:

 • Kaliski Maciej (przewodniczący)

Komisja Hodowlana:

 • Wajdzik Marek (członek sekcji zwierzyny drobnej)
 • Wierzbowska Izabela (członek sekcji zwierzyny drobnej) - poza PZŁ

Komisja Promocji Łowiectwa:

 • Szpetkowski Krzysztof (członek)

Komisja Trofeów i Wystaw:

 • Ptak Jan (członek)

Komisja Strzelecka:

 • Stanisław Gąsienica (członek)

OKRĘGOWE ORGANY PZŁ

Okręgowa Rada Łowiecka:

prezydium:

 • Szkatuła Janusz (prezes, członek NRŁ)
 • Duda Aleksander (wiceprezes)
 • Brzeżański Marek (sekretarz)

członkowie:

 • Barbasz Roman
 • Battek Andrzej
 • Dajczer Stanisław
 • Furczoń Jan Marian
 • Gorczyca Jan
 • Kaliski Maciej
 • Małek Bronisław
 • Patoła Andrzej
 • Szpetkowski Krzysztof
 • Tomek Andrzej
 • Wajdzik Marek
 • Węgrzyn Leszek

Zarząd Okręgowy:

 • Ciepły Tomasz (przewodniczący zarządu, łowczy okręgowy)

członkowie:

 • Błyszczuk Jerzy
 • Nowak Tomasz
 • Pękala Bronisław

Delegaci krakowskiego Okręgu na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ:

 • Ciepły Tomasz
 • Kaliski Maciej
 • Okarma Henryk
 • Szkatuła Janusz
 • Wajdzik Marek

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 • Zuski Marek (przewodniczący)
 • Bargiel Zbigniew
 • Engelman Zbigniew
 • Wójtowicz Jan
 • Żuławiński Kazimierz

Okręgowy Sąd Łowiecki:

 • Layer Jacek (prezes)

sędziowie:

 • Jamorski Paweł
 • Mach Jarosław
 • Ostrowski Piotr
 • Pociej Władysław
 • Sawicki Krzysztof
 • Stalmach Wiesław
 • Szwarczyński Marek
 • Zygmunt Jacek

 Zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego:

 • Brzuchacz Tadeusz (rzecznik)

zastępcy rzecznika:

 • Kuzianik Małgorzata
 • Kiebzak Kazimierz
 • Uroda Zbigniew

 

Zespół Prasowy Krakowskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego:

 • Karbowniczek Tomasz - Przewodniczący Zespołu
 • Rachwalik Barbara
 • Wajdzik Marek
 • Bajka Zbigniew 

Kontakt: 12 634 25 34.

 

Kapituła Medalu za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego:

 • Tomek Andrzej (przewodniczący)

członkowie:

 • Bonczar Zbigniew
 • Popiela Tadeusz
 • Smolski Waldemar
 • Szkatuła Janusz

Przedstawiciel ORŁ ds. Kontaktów z Mysliwymi Niestowarzyszonymi:

 • Okarma Henryk

Kronikarz Krakowskiego Okręgu PZŁ:

 • Szpetkowski Krzysztof

Przedstawiciel ORŁ ds. kontaktów z Policją

 • Uroda Zbigniew

KOMISJE I ZESPOŁY PROBLEMOWE ORŁ W KRAKOWIE

Komisja Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej:

 • Błyszczuk Jerzy (przewodniczący)
 • Całus Elżbieta
 • Dziura-Bartkiewicz Jan
 • Fedyk Joanna
 • Kubis Marek
 • Mikołajczyk Jerzy
 • Plewiński Wojciech
 • Płatek Roman
 • Płatek Renata
 • Popiela Tadeusz
 • Skokoń Grzegorz
 • Węgrzyn Leszek
 • Ziębiński Władysław
 • Zwinczak Hubert

Komisja Hodowlana:

 • Wajdzik Marek (przewodniczący)
 • Bonczar Zbigniew
 • Buśko Sławomir
 • Chmiel Jerzy
 • Dyktyński Jan
 • Karbowniczek Tomasz
 • Karczmarska Hanna
 • Suder Stanisław
 • Tomek Andrzej
 • Węgrzyn Leszek

Komisja Kynologiczna:

 • Cichy Marcin (przewodniczący)
 • Dobrzyńska-Lankosz Ewa
 • Karolczyk Zofia
 • Kozłowska Anna
 • Morawiec Tomasz
 • Słomski Jerzy
 • Stomal Teresa
 • Surma Henryk
 • Tulej Agnieszka
 • Wajdzik Marek
 • Węgrzyn Bronisław
 • Węgrzyn Paweł
 • Wimmer Wojciech

Komisja Promocji Łowiectwa i Kontaktów z Mediami:

 • Szpetkowski Krzysztof (przewodniczący)
 • Bajka Zbigniew
 • Barbasz Roman
 • Fitzermann Jerzy
 • Fedyk Joanna
 • Gorczyca Jan
 • Hankus Wojciech
 • Jackowska Magdalena
 • Kotońska Bożena
 • Patoła Andrzej
 • Siemczonek Tadeusz

Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzałów:

 • Rojkowski Stanisław (przewodniczący)
 • Banaszewski Zbigniew
 • Battek Andrzej
 • Białek Stanisław
 • Bisping Adam Benedykt
 • Brzychczy Andrzej
 • Chmiel Jerzy
 • Cieślik Krzysztof
 • Furczoń Marian
 • Gąsienica Stanisław
 • Kubicz Janusz
 • Patoła Andrzej
 • Ptak Jan
 • Suder Stanisław
 • Wajdzik Marek

Komisja Wyceny Trofeów:

 • Wajdzik Marek (przewodniczący)
 • Banaszewski Zbigniew
 • Błyszczuk Jerzy
 • Gąsienica Stanisław
 • Włosiński Wojciech
 • Ziębiński Władysław

Komisja Ochrony Łowisk i Zwierzyny:

 • Ocetkiewicz Tomasz (przewodniczący)
 • Bogdali Bogdan
 • Cichy Marcin
 • Dziatkowiec Stanisław
 • Helak-Świechowska Aneta
 • Jackowska Magdalena
 • Osuch Wiktor
 • Rachwalik Piotr

Komisja Odznaczeń Łowieckich:

 • Szymański Andrzej (przewodniczący)
 • Battek Andrzej
 • Błyszczuk Jerzy
 • Smolski Waldemar

Komisja Sokolnicza:

 • Bonczar Zbigniew (przewodniczący)
 • Bonczar Marcin
 • Fedyk Joanna
 • Galos Zbigniew
 • Helak-Świechowska Aneta
 • Kotońska Bożena
 • Szostak-Kędzierski Adam

Komisja Strzelectwa Myśliwskiego:

 • Maciejczyk Marek (przewodniczący)
 • Klein Michał
 • Koptyra Jerzy
 • Kula Wojciech
 • Sadowski Grzegorz

Zespół ds. Mediacji w Kołach Łowieckich:

 • Duda Aleksander (przewodniczący)
 • Barbasz Roman
 • Gądek Andrzej
 • Gorczyca Jan
 • Knap Robert
 • Zieliński Ryszard

Zespół ds. Kategoryzacji i Dzierżawy Obwodów Łowieckich:

 • Ostrowski Piotr (przewodniczący)
 • Cichy Marcin