Dla kandydatów

Harmonogram kursu dla kandydatów
od 28 sierpnia 2017 r.  

Lp.

Data

Godz.

Ilość godz.

Wykładowca

Temat

1

28.08

16.00

2

Leszek Paczkowski

Spotkanie organizacyjne.

2

30.08

16.00

5

Tomasz Nowak

Statut PZŁ. Aspekty prawne szkód łowieckich.

3

02.09

9.00

6

Stanisław Białek

Znajomość rodzajów broni i amunicji myśliwskiej,  przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego.

4

04.09

16.00

4

Waldemar Smolski

Tradycje i zwyczaje łowieckie (język łowiecki, sygnały łowieckie).

5

05.09

16.00

4

Łukasz Binkowski

Biologia i środowisko bytowania ptactwa wodnego. Gospodarka łowiecka a ptaki wodne.

6

07.09

16.00

4

Jerzy Słomski

Kynologia myśliwska.

7

11.09

16.00

4

Piotr Nowakowski

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską na polowaniu i strzelnicy myśliwskiej. Sześciobój myśliwski. Technika strzału.
Zajęcia na terenie strzelnicy Kraków – Pasternik.

8

12.09

16.00

4

Władysław Pociej

Przepisy Prawa łowieckiego. Prawa i obowiązki posiadacza myśliwskiej broni palnej, wydawanie i cofanie pozwoleń, przepisy karne w tym zakresie. Ustawa o broni i amunicji.

9

14.09

16.00

4

Paweł Kwapisz

Ochrona środowiska i jego kształtowanie dla bytowania zwierzyny. Gatunki prawnie chronione. Ustawa o ochronie zwierząt. Postępowanie ze zwierzyną łowną w szczególnych przypadkach:
- uśmiercanie rannej zwierzyny,
- pomoc rannej zwierzynie,
- postępowanie ze zwierzyną na terenach zabudowanych,
- postępowanie ze zwłokami padłej lub uśmierconej zwierzyny,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę

10

18.09

16.00

4

Zbigniew Bonczar

Biologia i środowisko bytowania zwierzyny drobnej. Gospodarka zwierzyną drobną. Sokolnictwo.

11

20.09

16.00

4

Jan Ptak

Zasady wykonywania polowania.

12

21.09

16.00

4

Jan Ptak

Zasady wykonywania polowania.

13

24.09

10.00

5

Instruktorzy strzelectwa

Trening strzelecki. Strzelnica Kraków – Pasternik.

14

25.09

16.00

4

Zbigniew Bonczar

Biologia i środowisko bytowania zwierzyny drobnej. Gospodarka zwierzyną drobną.

15

26.09

16.00

4

Marek Wajdzik

Szkody łowieckie. Czynności po strzale – patroszenie, transport, dochodzenie postrzałka. Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną i preparowanie trofeów.

16

30.09

10.00

5

Instruktorzy strzelectwa

Trening strzelecki. Strzelnica Kraków – Pasternik.

17

02.10

16.00

4

Andrzej Tomek

Populacja i struktury populacji. Metody inwentaryzacji zwierzyny. Zasady regulacji i kształtowania struktur populacji jelenia, sarny, daniela i dzika.

18

03.10

16.00

4

Andrzej Tomek

Biologia i występowanie niektórych gatunków zwierząt chronionych zaliczanych niegdyś do zwierzyny grubej: żubr, wilk, ryś, niedźwiedź. Biologia, występowanie i środowisko bytowania zwierzyny grubej: łoś, jeleń, jeleń sika, daniel, sarna, dzik, muflon.

19

04.10

16.00

2

Henryk Okarma

Ekologia ssaków drapieżnych.

20

04.10

18.00

2

Marek Szwarczyński

Pomoc w nagłych wypadkach.

21

06.10

16.00

4

Marek Wajdzik

Gospodarka łowiecka.

22

09.10

16.00

4

Marek Wajdzik

Gospodarka łowiecka.

23

12.10

16.00

4

Krzysztof Szpetkowski

Etyka Łowiecka. Wizerunek myśliwego.

24

14.10

9.00

8

Paweł Brzuski

Szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób polujących na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt. Cz. I

25

15.10

9.00

8

Paweł Brzuski

Szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób polujących na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt. Cz. II

Koszt kursu wraz z egzaminami wynosi 1400 PLN płatne na konto

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie w terminie do 30 września 2017 r.

Numer konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201.