Dla kandydatów

Kurs dla kandydatów do PZŁ - Harmonogram wykładów

7 marca 2018

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu przy ul. Żywieckiej 12 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu dla kandydatów do PZŁ.

Koszt kursu 1400 zł płatne na konto ZO PZŁ w Krakowie do 30.04.2018 r.

Zakończenie kursu i egzaminy przewidujemy na przełomie maj/czerwiec 2018 r.

BRAK  WOLNYCH  MIEJSC

Harmonogram kursu dla kandydatów (częściowy) 
od 19 marca 2018 r.  

 

Lp.

Data

Godz.

Ilość godz.

Wykładowca

Temat

1

19.03

16.00

2

Leszek Paczkowski

Spotkanie organizacyjne.

2

23.03

16.00

4

Marek Wajdzik

Szkody łowieckie. Czynności po strzale – patroszenie, transport, dochodzenie postrzałka. Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną i preparowanie trofeów.

3

03.04

16.00

4

Marek Wajdzik

Gospodarka łowiecka.

4

05.04

16.00

4

Waldemar Smolski

Tradycje i zwyczaje łowieckie (język łowiecki, sygnały łowieckie).

5

09.04

16.00

4

Marek Wajdzik

Gospodarka łowiecka.

6

11.04

16.00

4

Jan Ptak

Zasady wykonywania polowania.

7

12.04

16.00

4

Jan Ptak

Zasady wykonywania polowania.

8

16.04

16.00

4

Zbigniew Bonczar

Biologia i środowisko bytowania zwierzyny drobnej. Gospodarka zwierzyną drobną. Sokolnictwo.

9

17.04

16.00

4

Łukasz Binkowski

Biologia i środowisko bytowania ptactwa wodnego. Gospodarka łowiecka a ptaki wodne.

10

21.04

9.00

6

Stanisław Białek

Znajomość rodzajów broni i amunicji myśliwskiej,  przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego.

11

23.04

16.00

4

Piotr Nowakowski

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską na polowaniu i strzelnicy myśliwskiej. Sześciobój myśliwski. Technika strzału.

Zajęcia na terenie strzelnicy Kraków – Pasternik.

12

24.04

16.00

4

Zbigniew Bonczar

Biologia i środowisko bytowania zwierzyny drobnej. Gospodarka zwierzyną drobną.

13

28.04

9.00

8

Andrzej Tomek

Populacja i struktury populacji. Metody inwentaryzacji zwierzyny. Zasady regulacji i kształtowania struktur populacji jelenia, sarny, daniela i dzika.

Biologia i występowanie niektórych gatunków zwierząt chronionych zaliczanych niegdyś do zwierzyny grubej: żubr, wilk, ryś, niedźwiedź. Biologia, występowanie i środowisko bytowania zwierzyny grubej: łoś, jeleń, jeleń sika, daniel, sarna, dzik, muflon.

14

16.05

16.00

4

Paweł Kwapisz

Ochrona środowiska i jego kształtowanie dla bytowania zwierzyny. Gatunki prawnie chronione. Ustawa o ochronie zwierząt. Postępowanie ze zwierzyną łowną w szczególnych przypadkach:
- uśmiercanie rannej zwierzyny,
- pomoc rannej zwierzynie,
- postępowanie ze zwierzyną na terenach zabudowanych,

- postępowanie ze zwłokami padłej lub uśmierconej zwierzyny,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę

15

18.05

16.00

4

Krzysztof Szpetkowski

Etyka Łowiecka, promocja łowiectwa, wizerunek myśliwego.

 

 

16.00

5

Tomasz Nowak

Statut PZŁ. Aspekty prawne szkód łowieckich.

 

 

16.00

4

Jerzy Słomski

Kynologia myśliwska.

 

 

16.00

4

Władysław Pociej

Przepisy Prawa łowieckiego. Prawa i obowiązki posiadacza myśliwskiej broni palnej, wydawanie i cofanie pozwoleń, przepisy karne w tym zakresie. Ustawa o broni i amunicji.

 

 

10.00

5

Instruktorzy strzelectwa

Trening strzelecki. Strzelnica Kraków – Pasternik.

 

 

10.00

5

Instruktorzy strzelectwa

Trening strzelecki. Strzelnica Kraków – Pasternik.

 

 

16.00

2

Henryk Okarma

Ekologia ssaków drapieżnych.

 

 

18.00

2

Marek Szwarczyński

Pomoc w nagłych wypadkach.

 

 

9.00

8

Paweł Brzuski

Szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób polujących na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt. Cz. I

 

 

9.00

8

Paweł Brzuski

Szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób polujących na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt. Cz. II