Aktualności - Polowania

Polowania indywidualne w OHZ Zator – obwód 99. [czytaj...]

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie zaprasza myśliwych na polowania indywidualne w OHZ Zator – obwód 99. W celu otrzymania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, zwanego dalej odstrzałem należy wysłać email na adres zo.krakow@pzlow.pl oraz a.dzieciol-gesiarz@pzlow.pl z informacją zawierającą dane myśliwego, adres, numer legitymacji PZŁ oraz dokonać wpłaty za wystawienie „odstrzału”. Dokument „odstrzału” będzie […]

Dodano: 2020-11-02 11:30:25 | Link do wiadomości
Oferta polowań OHZ Zator – 2020/2021 [czytaj...]

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie serdecznie zaprasza myśliwych na polowania indywidualne w OHZ Zator na zwierzynę grubą. Opłata za polowanie wynosi 50 zł – opłata obejmuje przygotowanie łowiska oraz wskazanie miejsca polowania (nie obejmuje transportu w łowisku). Polowanie indywidualne możliwe jest tylko z ambony, wyjątkiem jest sytuacja kiedy myśliwy jest podprowadzany przez strażnika OHZ (dodatkowy […]

Dodano: 2020-09-30 10:00:10 | Link do wiadomości
Oferta polowań w KŁ “Diana” w Chrzanowie [czytaj...]

W imieniu Zarządu Koła Łowieckiego “Diana” Chrzanowie zapraszam do udziału w polowaniach zbiorowych w sezonie 2020/2021. Do pozyskania oferujemy jelenie: byki, łanie, cielęta; daniele: byki, łanie, cielęta; sarny kozy, dziki i drapieżniki. W terminach 07.11.2020 oraz 12.12.2020 polowania odbędą się metodą szwedzką (udział 600 zł). W terminach 24.10.2020, 28.11.2020 oraz 16.01.2021 metodą tradycyjnych pędzeń (udział 300 zł). […]

Dodano: 2020-09-24 20:21:42 | Link do wiadomości
Stanowisko Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie w sprawie polowań zbiorowych na ptaki w OHZ Zator [czytaj...]
Dodano: 2020-08-14 12:04:25 | Link do wiadomości
Ośrodek Hodowli Zwierzyny PZŁ w Zatorze zaprasza na polowania na ptactwo wodne w 2020r. [czytaj...]
Dodano: 2020-07-08 10:43:54 | Link do wiadomości